A gyakori kérdések, válaszok listája az Azonnali fizetés arculati elemeinek megjelenítésére beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza. A lista közzétételével az MNB célja a piaci szereplők tájékoztatása és a piaci gyakorlat egységesítése az Azonnali fizetési szolgáltatáshoz kapcsolódó arculati elemek megjelenítésére vonatkozóan. Az MNB elvárja, hogy minden piaci szereplő maradéktalanul betartsa az Arculat kézikönyvben foglalt alapvető tájékoztatási szabályokat.

A lista a beérkező új kérdésekkel folyamatosan frissülhet. A könnyebb kezelhetőség érdekében minden egyes kérdésnél megtalálható a utolsó frissítés időpontja.

  Kérdés  Válasz Frissítés dátuma
1. Mely tranzakciók esetében kötelező megjeleníteni az Azonnali fizetés arculati elemeit? Az Azonnali fizetés arculati elemeinek megjelenítése kizárólag az Azonnali fizetés szabályai szerint feldolgozott tranzakciók esetében szükséges. Azaz az Azonnali fizetés Logóját (Arculati kézikönyv 7. oldal) nem az összes Azonnali Fizetési Rendszerben feldolgozott tranzakció esetében szükséges megjeleníteni, hanem csak egy szűkebb tranzakciós kör esetében, amelyek a vonatkozó 35/2017 (XII.14.) MNB rendelet alapján azonnali átutalásnak minősülnek. 2023.07.24.
2. Hol kell kötelezően megjeleníteni az Azonnali fizetés arculati elemeit a pénzforgalmi szolgáltatóknak?

Két esetben szükséges a pénzforgalmi szolgáltatóknak az 1. kérdésben részletezett tranzakciós kör esetén kötelezően megjeleníteni az Arculati elemeket:

I. A pénzforgalmi szolgáltatóknak meg kell jeleníteniük az Arculati kézikönyvben bemutatott Logót az elektronikus fizetéskezdeményezési felületeken, különösen a netbanki, mobilbanki felületeken, és a mobilfizetési applikációkban a tranzakció lebonyolításának valamely pontján. A tranzakció lebonyolítási folyamatának első lépése az átutalás indításának nyitó képernyője, míg végpontja a tranzakció sikerességét visszaigazoló üzenet. A tranzakció lebonyolítása során az MNB elvárja a pénzforgalmi szolgáltatóktól a Logó megjelenítését legalább egyszer, a folyamat valamely lépése során.

 

II. A pénzforgalmi szolgáltatóknak kötelező tételenként megjeleníteni az elektronikus felületeken, különösen a netbanki, mobilbanki felületeken, és a mobilfizetési applikációkban a számla- vagy tranzakciótörténetben az Azonnali fizetés Logóját, azon tranzakciók esetében, amelyek az Azonnali fizetés szabályai szerint feldolgozott, kimenő és pénzmozgással járó tranzakciók voltak. A pénzforgalmi szolgáltatók saját döntése, hogy vagy a tranzakciótörténet tételes felsorolása során (pl. listás formátumnál) jelenítsék meg az Azonnali fizetés Logót, vagy a tranzakció részletes adatainál prezentálják azt.

2023.07.24.
3. Hol kell megjeleníteniük a pénzforgalmi szolgáltatóknak az Arculati kézikönyv szerint bemutatott Logót, ill. a piktogramokkal kiegészített Logót (Arculati kézikönyv 24. oldal)?

A pénzforgalmi szolgáltatók számára a 2. kérdésben megjelölt helyzetekben az Arculati kézikönyv szerint bemutatott Logót kötelező megjeleníteni. Ugyanakkor a pénzforgalmi szolgáltatók törekedhetnek arra, hogy ezen tranzakciók esetében is megjelenítsenek piktogramokkal ellátott Logókat az adatbeviteli módnak megfelelően.

Bármely egyéb esetben az Arculati kézikönyvben bemutatott Logó, piktogrammal kombinált Logó vagy a piktogram önálló ábrázolása opcionális a pénzforgalmi szolgáltatók számára.

2023.07.24.
4. Azokban az esetekben, amikor az Azonnali fizetés Logóját kötelező megjeleníteni, elégséges-e mindössze az Arculati kézikönyv szerinti Embléma (Arculati kézikönyv 8. oldal) megjelenítése?

Nem elégséges csupán az Embléma megjelenítése. Az MNB elvárja, hogy azon két elektronikus felületen, ahol a pénzforgalmi szolgáltatók számára kötelező megjeleníteni az Azonnali fizetés arculati elemét, ott az Arculati kézikönyv által definiált „Logó”-t jelenítsék meg, azaz az Emblémát és szöveget együttesen.

Minden más felületen a pénzforgalmi szolgáltatók használhatják mindössze az Emblémát az Arculati kézikönyv szabályainak megfelelően.

2023.07.24.
5. Hol opcionális az Azonnali fizetés arculati elemeinek megjelenítése a pénzforgalmi szolgáltatók számára? Hol lehetséges megjeleníteni a piktogramokat a pénzforgalmi szolgáltatók számára?

A pénzforgalmi szolgáltatók számára a 2. kérdésben részletezett felületeken túl az Azonnali fizetés arculati elemeinek megjelenítése minden esetben opcionális. Ennek megfelelően az arculati elemek megjelenítése a papír alapú vagy elektronikus bankszámlakivonatokon, vállalati ügyfelekkel való kommunikációjuk során és velük kiépített kommunikációs csatornáikon csupán opcionális, ugyanakkor az MNB elvárja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók ezekben az esetekben, valamint az ügyféltájékoztatási anyagokban, bármilyen marketingtevékenységük során törekedjenek arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben használják az Arculati kézikönyvben meghatározott elemeket.

Ezen túlmenően a számlatörténetben a bejövő tranzakciók esetén törekedni kell az azonnali fizetés szabályai szerint feldolgozott tranzakciók esetében is az Azonnali fizetés logójának megjelenítésére.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak továbbá opcionális lehetőség a fizetési kérelem indítása során megjeleníteni az Azonnali fizetés Logóját.

2023.07.24.
6. Mely szereplőknek kötelező megjeleníteni az Azonnali fizetés arculati elemeit?

Az Arculati elemek megjelenítése kötelező minden pénzforgalmi szolgáltatónak, amely képes az Azonnali fizetés szabályai szerinti tranzakció indítására.

Az Arculati elemek megjelenítése kötelező minden olyan fizikai és internetes kereskedő, számlakibocsátó, szolgáltató, mikro-, kis-, közepes-, és nagyvállalkozó számára, amely önállóan vagy külső szolgáltató által lehetőséget nyújt ügyfelei számára Azonnali fizetésen alapuló fizetési lehetőségre.

Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató Azonnali fizetések elfogadására vonatkozó szolgáltatást nyújt, akkor a kedvezményezettekkel (pl. kereskedők, számlakibocsátók) kötött szerződések kötelező elemét kell, hogy képezze az Arculati kézikönyvben definiált elemek használata a kedvezményezett ügyfelek számára megjelenő felületein (pl. fizikai boltokban, online webshopokban, kibocsátott számlákon).

2023.07.24.
7. Módosíthatóak-e az Azonnali fizetés arculati elemei, mint pl: a Logó mérete, színe, betűtípusa stb?

Az Arculati kézikönyv elemei csak az abban meghatározott szabályok szerint módosíthatóak. Ennek megfelelően a Logó minimális méreténél kisebb megoldás nem megengedett, ugyanakkor a Logó méretnének növelése megengedett azonban kizárólag akkor, amennyiben a Logó méretarányai nem változnak.

A Logónak négy alapszíne van, amelyektől eltérni nem lehet. A betűtípus megváltoztatása szintén nem megengedett. A Logó nem módosítható sem a pénzforgalmi szolgáltatók, sem a fizikai és online kereskedők, számlakibocsátók szolgáltatók, mikro-, kis-, közepes-, és nagyvállalkozók számára saját színvilágukhoz, arculati elemeikhez igazítva.

2023.07.24.
8. Mi az MNB elvárása a nem pénzforgalmi szereplők Azonnali fizetéshez kapcsolódó arculati elemeinek megjelenítéséről?
 

Az MNB elvárása, hogy minden olyan szereplő (fizikai és internetes kereskedő, számlakibocsátó, szolgáltató, mikro-, kis-, közepes-, és nagyvállalkozó), aki az Azonnali fizetésre épülő szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, betartsa a Szabálykönyvben foglalt elvárásokat.

Fizikai kereskedők esetében az MNB elvárása az, hogy minimum két helyen jelenjen meg legalább az Azonnali fizetés Logója a megfelelő piktogrammal ellátva (Arculati kézikönyv 31. és 32. oldal). Az MNB elvárja, hogy egyrészt a fizikai kereskedő ügyfélterének bejáratánál, másrészt a fizetési interakció helyen (kasszarendszer, POS-terminál helye, Azonnali fizetés kezdeményezésére alkalmas eszköz stb.) jelenjen meg a Logó a megfelelő piktogrammal ellátva. Fizikai környezetben az MNB azoknak a piktogrammokkal ellátott Logóknak a megjelenítését várja el a kereskedőktől, amilyen adatbeviteli megoldással (QR-kód és/vagy NFC-jel és/vagy fizetési kérelem és/vagy „klasszikus” átutalás) az Azonnali fizetéseket elfogadják.

Online kereskedők esetében az MNB elvárása az, hogy a fizetési módok közötti választásánál jelenjen meg legalább az Azonnali fizetés Logója (Arculati kézikönyv 7. oldal). Amennyiben az online kereskedő több adatbeviteli megoldáson alapuló Azonnali fizetési megoldást is felkínál (QR-kód és/vagy fizetési kérelem és/vagy „klasszikus” átutalás/deeplink) az MNB elvárása az, hogy a fizetési mód választása után jelenjen meg az adatbeviteli megoldáshoz kapcsolódó piktogrammal ellátott Logó (Arculati kézikönyv 39. és 40. oldal). Amennyiben az online kereskedő csak egy adatbeviteli megoldáson alapuló (QR-kód vagy kérelem, vagy „klasszikus” átutalás/deeplink) Azonnali fizetési megoldást kínál, úgy az MNB elvárja, hogy a megfelelő piktogrammal ellátott Logó már a fizetési módok közötti választásnál megjelenjen. Ezen túlmenően az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a kereskedő már a fizetési mód kiválasztásánál megjeleníti az adatbevitel módjának piktorgrammjával ellátott Logót (QR-kód és/vagy fizetési kérelem és/vagy „klasszikus” átutalás/deeplink) abban az esetben is, ha több adatbeviteli megoldáson alapuló megoldást kínál.

Automaták, személyzetet nem igénylő fizetési helyzetek esetében az MNB elvárása, hogy a fizetési interakció közvetlen közelében vagy valahol a berendezésen vagy a termék/szolgáltatás vásárlásának közvetlen közelében egyértelmű módon jelenjen meg az Azonnali fizetés piktogrammal ellátott Logója az ahhoz kapcsolódó adatbeviteli megoldással (QR-kód és/vagy fizetési kérelem és/vagy „klasszikus” átutalás/deeplink).

2023.07.24.
9. Mi az MNB elvárása az Azonnali fizetés arculati elemeinek megjelenítésekor a harmadik fél szolgáltatók (TPP) és más pénzforgalmi szolgáltatók között?

Minden pénzforgalmi szolgáltatónak kötelessége betartani az Arculati kézikönyvben megfogalmazott szabályokat, így azon harmadik fél szolgáltatóknak (számlainformációs és fizetéskezdeményezési szolgáltatók) is, akik az Azonnali fizetés szabályai szerint kezdeményeznek tranzakciókat vagy ilyen típusú tranzakciók információit jelenítenek meg ügyfeleik számára. A TPP-nek, mint minden más szereplőnek, saját felelőssége, hogy a kötelező felületeken maradéktalanul betartsa az Arculati kézikönyvben megfogalmazott elvárásokat.

I. A bankok felelőssége a TPP-k maradéktalan támogatása, a megfelelő információk átadása annak érdekében, hogy a TPP-k fizetéskezdeményezési tranzakciók esetében a tranzakció lebonyolítása során megjeleníthessék az Azonnali fizetés logót, amennyiben azok az Azonnali fizetés szabályai szerint vannak feldolgozva. A fizetéskezdeményezési folyamat során történő megjelenítés esetében az MNB elvárása megegyezik az 2. kérdés I. pontjában bemutatott elvárással. Ennek megfelelően jó gyakorlat lehet, ha a TPP-k mindössze a jóváhagyó/visszajelző képernyőn jelenítik meg ügyfeleik számára az Azonnali fizetés Logóját, azaz akkor, amikor már egyértelmű, hogy az adott tranzakció az azonnali fizetés szabályai szerint lett-e feldolgozva vagy sem.

II. A bankok felelőssége továbbá, hogy a tranzakciók esetén a szükséges információkat maradéktalanul eljuttassák a TPP-k számára, annak érdekében, hogy azok a számlainformációkat úgy jeleníthessék meg az ügyfeleik számára, hogy az ügyfelek pontosan be tudják azonostani, hogy az adott tranzakció Azonnali fizetés volt. A számlainformációk megjelenítéséhez kapcsolódó MNB elvárása megegyezik az 2. kérdés II. pontjában bemutatott elvárással.

2023.07.24.

10.

Kötelező-e az utólagos ügyféltájékoztatás keretében (papír alapú vagy elektronikus bankszámlakivonatok) esetén megjeleníteni az Azonnali fizetés arculati elemeit?

Nem kötelező az utólagos ügyféltájékoztatás esetében megjeleníteni az Azonnali fizetés arculati elemeit, ez mindössze egy opcionális lehetőség. Azonban, ha a pénzforgalmi szolgáltatók megjelenítik akár papír alapú, akár elektronikus formában az ügyfeleik számára az Azonnali fizetés valamely elemét, úgy azt csak a Szabálykönyvben meghatározott módokon tehetik. Ennek megfelelően például a fekete-fehér színű, papír alapú bankszámlakivonaton tilos szerepeltetni az Azonnali fizetés Logót fekete-fehér formátumban, a Logónak minden alkalommal színes formában kell megjelennie.

2023.07.24.

11. Lehetséges-e az Azonnali fizetés arculati elemeinek társmárkázása, akár a kereskedők/szolgáltatók/számlakibocsátók, akár a pénzforgalmi szolgáltatók saját márkaelemeivel? Megengedett-e az Azonnali fizetés arculati elemeinek a kereskedő/szolgáltató/számlakibocsátó/pénzforgalmi szolgáltató saját arculati elemeihez, színvilágához való igazítása? Az MNB csak az Arculati kézikönyvben meghatározott színek és elrendezések megjelenítését fogadja el. A különböző intézmények saját színvilágához való igazítást az MNB nem fogja lehetővé tenni. A szolgáltatóknak csak az Arculati kézikönyv szabályai szerint van lehetőségük a Logó módosítására (Arculati kézikönyv 16.-20. oldal). 2023.07.24.

12.

Elektronikusan feldolgozható kivonatokban mint, például az xml, xls, STA, MT94# stb. formátumú állományokban meg kell-e jeleníteni az Arculati kézikönyv bármely elemét?

Az elektronikusan feldolgozható kivonatokon nem szükséges megjeleníteni az Arculati kézikönyv elemeit.

2023.07.24.

13. Várható-e a deeplinken alapuló fizetési megoldás esetén a Logóhoz kapcsolódó egyedi piktogram? Miként szükséges a deeplinken alapuló fizetési megoldás megjelenítése? Nem várható a deeplinkhez külön piktogram megjelölés. A deeplinken alapuló fizetés esetében az Azonnali fizetés logója használható (Arculati kézikönyv 7. oldal). 2023.07.24.