Fizetési rendszer jelentés

A pénzforgalom valamint a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek megbízható és hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, hogy a reálgazdasági és pénzügyi tranzakciók megvalósuljanak. A Magyar Nemzeti Banknak az MNB-ről szóló 2011. évi CCVIII. törvényben (jegybanktörvény) rögzített alapvető feladata, hogy a pénzforgalom zavartalan lebonyolítását és az azt támogató fizetési és elszámolási rendszerek megbízható és hatékony működését elősegítse. A MNB először 2012-ben jelentkezett evvel a kiadványával, amelyben éves rendszerességgel kíván átfogó elemzést nyújtani a belföldi pénzforgalomban és a felvigyázott fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek működésében megfigyelhető tendenciákról, a főbb kockázatokról, valamint arról, hogy szükség esetén az MNB milyen eszközöket mozgósított annak érdekében, hogy a fent jelzett alapvető feladatát megvalósítsa. Az aktuális hazai és nemzetközi témák függvényében az MNB pénzforgalommal, valamint fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekkel kapcsolatban végzett tevékenységének prioritásai, és így a jelentés struktúrája és hangsúlyai évről-évre változhatnak.

A kiadvánnyal az MNB szándéka szerint hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a pénzforgalommal, a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekkel kapcsolatos jegybanki tevékenység transzparenciája, továbbá a jelentést olvasók pénzforgalmi döntéseinek tudatossága.

MNB-tanulmányok

MT 128. Balla Gergely Patrik - A TARGET2-Securities működése és a hazai értékpapírpiacra gyakorolt hatása MT 124. Balla Gergely Patrik – Ilyés Tamás: Az azonnali fizetési rendszer likviditásigénye és likviditási költségei WP 2015/3 –Tamás Ilyés–Lóránt Varga: A General Equilibrium Approach of Retail Payments (Ilyés Tamás –Varga Lóránt: A pénzforgalom modellezése általános egyensúlyi keretben) MT101. Divéki Éva-Olasz Henrietta: A pénzforgalmi szolgáltatások árazása MT98. Takács Kristóf: A magyar háztartások fizetési szokásai MT97. Helmeczi István–Olasz Henrietta: A csoportos beszedés és az elterjedését gátló tényezők MT96. Keszy-Harmath Zoltánné–Kóczán Gergely–Kováts Surd–Martinovic Boris–Takács Kristóf: A bankközi jutalék szerepe a kártyás fizetési rendszerekben MT93. dr. Turján Anikó–Divéki Éva–Keszy-Harmath Zoltánné–Kóczán Gergely–Takács Kristóf: Semmi sincs ingyen. A főbb magyar fizetési módok társadalmi költségének felmérése MT 86. Olasz Henrietta–Kóczán Gergely: Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon MT 85. Divéki Éva–Keszy-Harmath Zoltánné–Helmeczi István: Innovatív fizetési megoldások MT 84. Helmeczi István: A magyarországi pénzforgalom térképe OP 75. Lublóy Ágnes–Tanai Eszter: Működési kockázat és a hazai valós idejű bruttó elszámolási rendszer (VIBER) MT 63. Tanai Eszter: A devizaügyletek kiegyenlítési kockázatának kezelése Magyarországon (II. jelentés) OP 57. Lublóy Ágnes: A valós idejű bruttó elszámolási rendszer (VIBER) topológiája MT 18 László Flóra: A fizetési rendszerek és a monetáris szabályozás

MNB-szemle

Pénzforgalomról mindenkinek

Eseti kiadványok

Folyóiratcikkek

MNB Szakmai cikkek

Deák Vivien - Nemecskó István - Végső Tamás - Bódi-Schubert Anikó: A koronavírus-járvány hatása a magyarországi pénzforgalomra 2020-ban Pénzforgalmi helyzetkép Magyarországon 2020-ban - Fizetési szokások változása a koronavírus árnyékában Bárdits Zita Marianna: A specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközök szabályozása Csapó Beáta- Luspay Miklós: 2021 az év, amikor már nem úgy használjuk a bankkártyánkat mint eddig Deák Vivien – Takács Kristóf – Varga Lóránt: A koronavírus-járvány hatása az elektronikus pénzforgalom változására 2020. január-június folyamán A koronavírus-járvány hatása a készpénzállomány változására 2020. január-augusztus folyamán Bartha Lajos-Varga Lóránt: Drága az utalás, a bankoknak kell biztosítaniuk az ingyenességet Bartha Lajos-Kajdi László-Varga Lóránt: Valóban felforgatják-e az iparágat a pénzforgalom új szereplői? Kajdi László-Sin Gábor-Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái (4. rész) Kajdi László- Sin Gábor- Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái 3. Kajdi László – Sin Gábor – Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái 2. Kajdi László – Sin Gábor – Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái I. Kajdi László – Sin Gábor – Varga Lóránt: A hazai lakossági pénzforgalmi szolgáltatások árazása nemzetközi összehasonlításban Divéki Éva-Kajdi László: Digitális átállás a pénzforgalomban – a sikeres banki alkalmazkodás öt pontja Kajdi László-Kürtösi Attila-Sisak Balázs: Az új mindig jobb? – A virtuális pénzek jelene és jövője Kajdi László- Varga Lóránt: Készpénzmentes társadalom- álom vagy valóság? 2. rész Kajdi László- Varga Lóránt: Készpénzmentes társadalom- álom vagy valóság? 1. rész