Fizetési rendszer jelentés

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg. A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) az MNB törvényben rögzített alapvető feladata, hogy a pénzforgalom zavartalan lebonyolítását és az azt támogató pénzügyi infrastruktúrák megbízható és hatékony működését elősegítse. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a reálgazdasági és pénzügyi tranzakciók megvalósuljanak.

A jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a belföldi pénzforgalomban és a hazai felvigyázott pénzügyi infrastruktúrák működésében megfigyelhető tendenciákról, a főbb kockázatokról, valamint arról, hogy az MNB milyen eszközöket mozgósított annak érdekében, hogy a fent jelzett alapvető feladatát megvalósítsa. E kiadvánnyal az MNB hozzájárul a pénzforgalommal, a pénzügyi infrastruktúrákkal kapcsolatos jegybanki tevékenység transzparenciájának növeléséhez, továbbá fejleszti a pénzügyi kultúrát, ezáltal pedig a jelentést olvasók pénzforgalmi döntéseinek tudatosságát.

Pénzforgalom 2030

Az eddigi pénzforgalmi stratégia eredményeire alapozva új jövőképre van szükség az elektronikus pénzforgalomban, amit az MNB a Pénzforgalom 2030 című dokumentumban foglal össze, amely egyben alapja a később meghatározandó konkrét intézkedéseknek. Az MNB fő pénzforgalmi stratégiai célja a következő időszakban az, hogy az elektronikus tranzakciók aránya 2030-ra jelentősen emelkedjen, és széleskörű, általános használatösztönzés esetén a tranzakciók 60 százaléka, további célzott intézkedések esetén pedig a tranzakciók kétharmada legyen elektronikus 2030-ra. A pénzforgalmi stratégia felvázolja azokat az eddigi elemzési és kutatási tevékenység során azonosított fő területeket és lehetséges irányokat, ahol célzott gazdaságpolitikai beavatkozásra kerülhet sor a jövőben a fő stratégiai cél elérése érdekében. A hazai pénzforgalom jelenlegi helyzetének értékelése, a potenciális beavatkozási területek és a konkrét intézkedési lehetőségek azonosítása, valamint a stratégiai célok definiálása, és a célok teljesüléséhez szükséges intézkedések megvalósulásának mérése érdekében az MNB létrehozta a Pénzforgalmi Fejlettségi Mutatórendszert (PFM).

MNB-tanulmányok

MT 143. Deák Vivien-Nemecskó István-Végső Tamás: Lakossági fizetési szokások 2020-ban MT 128. Balla Gergely Patrik - A TARGET2-Securities működése és a hazai értékpapírpiacra gyakorolt hatása MT 124. Balla Gergely Patrik – Ilyés Tamás: Az azonnali fizetési rendszer likviditásigénye és likviditási költségei WP 2015/3 –Tamás Ilyés–Lóránt Varga: A General Equilibrium Approach of Retail Payments (Ilyés Tamás –Varga Lóránt: A pénzforgalom modellezése általános egyensúlyi keretben) MT101. Divéki Éva-Olasz Henrietta: A pénzforgalmi szolgáltatások árazása MT98. Takács Kristóf: A magyar háztartások fizetési szokásai MT97. Helmeczi István–Olasz Henrietta: A csoportos beszedés és az elterjedését gátló tényezők MT96. Keszy-Harmath Zoltánné–Kóczán Gergely–Kováts Surd–Martinovic Boris–Takács Kristóf: A bankközi jutalék szerepe a kártyás fizetési rendszerekben MT93. dr. Turján Anikó–Divéki Éva–Keszy-Harmath Zoltánné–Kóczán Gergely–Takács Kristóf: Semmi sincs ingyen. A főbb magyar fizetési módok társadalmi költségének felmérése MT 86. Olasz Henrietta–Kóczán Gergely: Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon MT 85. Divéki Éva–Keszy-Harmath Zoltánné–Helmeczi István: Innovatív fizetési megoldások MT 84. Helmeczi István: A magyarországi pénzforgalom térképe OP 75. Lublóy Ágnes–Tanai Eszter: Működési kockázat és a hazai valós idejű bruttó elszámolási rendszer (VIBER) MT 63. Tanai Eszter: A devizaügyletek kiegyenlítési kockázatának kezelése Magyarországon (II. jelentés) OP 57. Lublóy Ágnes: A valós idejű bruttó elszámolási rendszer (VIBER) topológiája MT 18 László Flóra: A fizetési rendszerek és a monetáris szabályozás

MNB-szemle

Pénzforgalomról mindenkinek

Eseti kiadványok

Folyóiratcikkek

MNB Szakmai cikkek

Kolozsi Pál Péter: Vissza a jövőbe: a pénz forradalmi átalakulása az aranyra irányítja a figyelmet Ubránkovics Zita Marianna: Magyar mintát követ az európai uniós pénzforgalmi szabályozás Dr. Bódi Roland-Kiss Lóránt-Nyikes Ádám: Hogyan őrizhető meg a monetáris szuverenitás a digitális platformok korában? Pataki Tibor-Bódi-Schubert Anikó: Bővül a hazai készpénzes infrastruktúra – Már érzékelhetők az MNB egy évvel ezelőtt életbe lépett szabályozásának az eredményei Kiss Lóránt László- Raciborski Eszter: A digitális jegybankpénz potenciális szerepe a zöld átmenetben Deák Vivien - Az üzletek 27 százalékában már többször fizetünk elektronikusan Az elektronikus tranzakciók aránya és annak változása a fizikai vásárlásoknál 1. Kiss Lóránt-Nyikes Ádám: Új status quo a 21. századi nemzetközi fizetési rendszerben - a digitális jegybankpénzek felemelkedése Borsányi Sándor-Varga Lóránt: Recseg-ropog a nemzetközi fizetések fél évszázados rendszere (A digitális jegybankpénzek geopolitikai vetülete 1. rész) Nemecskó István: Tudatos számlaválasztással évi több ezer forint is megtakarítható Szabó Dávid-Boros Eszter-Pintér Luyí: A pénzügyek első lépései a metaverzumban: Példák az ázsiai kezdeményezésekről Kajdi László-Varga Lóránt: Követik a magyar modellt: Egész Európában elérhetőek lesznek az azonnali fizetések Bódi-Schubert Anikó-Ritzlné Kazimir Ildikó: Milyen tényezők állhatnak a készpénzállomány növekedésének hátterében Danóczy Bálint-Farkas Fanni-Fáykiss Péter: Bankolás pandémia után – már itt van a „figitális” pénzügyek korszaka Danóczy Bálint-Farkas Fanni-Fáykiss Péter: Bankolás pandémia után – már itt van a „figitális” pénzügyek korszaka Bódi-Schubert Anikó-Ritzlné Kazimir Ildikó-Végső Tamás: Sok kicsi sokra megy- minden forintérmét aktívan használunk- Érmeforgalmi helyzetkép Deák Vivien-Kajdi László-Nemecskó István-Végső Tamás: Mennyibe kerülnek valójában a készpénzfizetések Deák Vivien- Kajdi László-Nemecskó István-Végső Tamás: Az elektronikus fizetések hatékonysága nőtt a legnagyobb mértékben 10 év alatt Fellner Zita-Marosi Anna: Kik és miért használnak kriptovalutát Magyarországon Deák Vivien-Nemecskó István-Végső Tamás: Lakossági fizetési szokások 4. rész – A lakosság fele szívesebben fizet(ne) elektronikusan Deák Vivien-Nemecskó István-Végső Tamás: Lakossági fizetési szokások 3. rész – Az életkortól, a végzettségtől, a foglalkoztatási státuszunktól és a jövedelmünktől is függ az, hogy mivel fizetünk. De mennyire befolyásolják vajon? Deák Vivien-Nemecskó István-Végső Tamás: Már a lakosság 80 százaléka veszi igénybe az elektronikus fizetési lehetőségeket Deák Vivien- Nemecskó István-Végső Tamás: Lakossági fizetési szokások 1. - A bankszámlalefedettség már nem akadálya az elektronikus fizetés terjedésének Deák Vivien - Nemecskó István - Végső Tamás - Bódi-Schubert Anikó: A koronavírus-járvány hatása a magyarországi pénzforgalomra 2020-ban Pénzforgalmi helyzetkép Magyarországon 2020-ban - Fizetési szokások változása a koronavírus árnyékában Bárdits Zita Marianna: A specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközök szabályozása Csapó Beáta- Luspay Miklós: 2021 az év, amikor már nem úgy használjuk a bankkártyánkat mint eddig Deák Vivien – Takács Kristóf – Varga Lóránt: A koronavírus-járvány hatása az elektronikus pénzforgalom változására 2020. január-június folyamán A koronavírus-járvány hatása a készpénzállomány változására 2020. január-augusztus folyamán Bartha Lajos-Varga Lóránt: Drága az utalás, a bankoknak kell biztosítaniuk az ingyenességet Bartha Lajos-Kajdi László-Varga Lóránt: Valóban felforgatják-e az iparágat a pénzforgalom új szereplői? Kajdi László-Sin Gábor-Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái (4. rész) Kajdi László- Sin Gábor- Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái 3. Kajdi László – Sin Gábor – Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái 2. Kajdi László – Sin Gábor – Varga Lóránt: A lakossági pénzforgalom árazási problémái I. Kajdi László – Sin Gábor – Varga Lóránt: A hazai lakossági pénzforgalmi szolgáltatások árazása nemzetközi összehasonlításban Divéki Éva-Kajdi László: Digitális átállás a pénzforgalomban – a sikeres banki alkalmazkodás öt pontja Kajdi László-Kürtösi Attila-Sisak Balázs: Az új mindig jobb? – A virtuális pénzek jelene és jövője Kajdi László- Varga Lóránt: Készpénzmentes társadalom- álom vagy valóság? 2. rész Kajdi László- Varga Lóránt: Készpénzmentes társadalom- álom vagy valóság? 1. rész