A felvigyázási tevékenység fogalma, amelyre a nemzetközi szakirodalom az „oversight” kifejezést használja, meglehetősen új keletű.

A felvigyázás - az egyes intézményekre összpontosító, konkrét jogszabályi előírások betartását vizsgáló felügyeleti, vagy jegybanki ellenőrzéssel szemben - a fizetési rendszerek, az értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési rendszerek, a résztvevő intézmények, valamint az elszámolást és teljesítést biztosító infrastruktúra rendszerkockázati megközelítésű felügyelete.

A hatályos jogszabályok a jegybanki felvigyázói funkció teljesítéséhez megfelelő eszközöket (engedélyezés, jóváhagyás, ellenőrzés, rendeletalkotás, szakhatósági hozzájárulás, stb.) biztosítanak az MNB számára.

A jegybank - a nemzetközi ajánlások figyelembe vételével - összetett eszközrendszert dolgozott ki felvigyázási tevékenysége gyakorlásához, ami kiterjed

  • a rendszerekkel kapcsolatos követelmények meghatározására és szabályozására,
  • a rendszerek működésének folyamatos figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére,
  • elfogadott nemzetközi ajánlások alapján a rendszerek átfogó értékelésére,
  • intézkedések előírására és megvalósulásának nyomon követésére.


A fizetési rendszereket működtető pénzforgalmi elszámolóházak tekintetében az MNB jogosult a tevékenységi engedélyek kiadására, illetve visszavonására, az üzletszabályzatok és szabályzatok jóváhagyására.

A tőkepiaci elszámolóházi tevékenység, a központi értéktári tevékenység, valamint a központi szerződő fél tevékenység végzése iránti, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által folytatott engedélyezési eljárásban – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével kapcsolatos kérdésekben – az MNB szakhatóságként vesz részt.  Az e tevékenységeket végző szervezetek üzletszabályzatának, illetve szabályzatainak alkalmazhatóságához szükséges  engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ugyancsak az MNB szakhatósági hozzájárulásával adja meg. .

A jegybanki felvigyázási tevékenységet segíti a pénz- és tőkepiaci felügyeletet ellátó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével kötött Együttműködési Megállapodás, nemzetközi viszonylatban pedig az EU tagországok nagy értékű bankközi fizetési rendszereket felvigyázó hatóságai és a bankfelügyeletek között létrejött Együttműködési Megállapodás.