Az MNB arra törekszik, hogy a fizetési forgalom lebonyolítása hatékonyan, zökkenőmentesen és kiszámíthatóan történjen. E cél megvalósítása érdekében az MNB - a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen, a két szabályozó intézmény között megosztott jogalkotási hatáskör keretein belül - jogszabályban határozza meg a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának, illetve igénybevételének feltételeit, eleget téve ezáltal a pénzforgalmi szolgáltatások szabályozására vonatkozó  európai uniós jogharmonizációs követelményeknek is.

Az országos fizetési forgalom zavartalanságához, a pénzügyi stabilitás biztosításához, illetve a monetáris politika megvalósításához elengedhetetlen a pénzforgalmi szolgáltatók közötti fizetési rendszerek, illetve az értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési rendszerek hatékony, biztonságos és zökkenőmentes működése. Az e rendszereket működtető pénzforgalmi elszámolóház, tőkepiaci elszámolóház központi értéktár és központi szerződő fél alapításának és tevékenységének engedélyezési feltételeit, működésük prudenciális szabályait a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a tőkepiacról szóló törvény határozza meg. Az e jogszabályokban foglaltak kiegészítéséül azonban az MNB is jogosult arra, hogy elnöki rendelettel a rendszereket működtető elszámolóházakkal, központi értéktárral és központi szerződő féllel szemben további, elsősorban a rendszerkockázatok kivédését célzó követelményeket támasszon.

A nevezett szervezetekkel kapcsolatos jogszabály alkotási munkája során a jegybank nagymértékben támaszkodik a bankközi fizetési és elszámolási rendszerek, illetve az értékpapír-elszámolási rendszerek tekintetében kidolgozott és nyilvánosságra hozott nemzetközi alapelvekre, ajánlásokra.