2015. december 15-én lépett hatályba a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv (PSD2), amely 2018. január 13-val átültetésre került a magyar jogrendszerbe. A PSD2 célja, az ügyfelek – és kiemelten a fogyasztók – hatékonyabb védelme mellett, hogy szabályozott környezetet teremtsen a digitális pénzügyi szolgáltatások fejlődéséhez és támogassa az új, nem csupán banki hátterű szolgáltatók belépését a pénzügyi szolgáltatások piacára. Ehhez a PSD2 megteremtette a feltételeket a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók rendszereinek megnyitására, melynek eredményeként az új harmadik fél szolgáltatók (fizetés-kezdeményező, illetve számlainformációs szolgáltatók) hozzáférhetnek az ügyfélszámlákhoz. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóknak 2019. szeptember 14-étől az SCAr. szabályai alapján kell biztosítaniuk az ügyfélszámlákhoz való hozzáférést a fizetés-kezdeményező, illetve számlainformációs szolgáltatók részére. Ennek megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatóknak a rendszereikhez hozzáférési interfészt (API), illetve amennyiben az API-t dedikált interfészként valósítják meg, akkor – felmentés hiányában – tartalékmechanizmust is ki kell alakítani.

A tartalékmechanizmus bevezetésének az volt a célja, hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a dedikált interfész gyengébb teljesítményével, minőségével ne hozhassa hátrányos helyzetbe az új szolgáltatókat és biztosított legyen az ügyfelek részére a szolgáltatás nyújtása. Ezért, ha a dedikált interfész rendelkezésre állása egy meghatározott szint alá esik, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a harmadik fél szolgáltató az ügyfelének fizetési számla adataihoz a felhasználói interfészen keresztül hozzáférhessen. Mentesség abban az esetben adható a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak a tartalékmechanizmus kötelezettsége alól, amennyiben az erős ügyfélhitelesítésről és a biztonságos kommunikációról szóló szabályozástechnikai standardban (SCAr.) előírt feltételek teljesülnek. A mentesítési feltételekről, és e feltételek teljesülésének vizsgálatáról az Európai Bankhatóság (EBH) részletes iránymutatást adott ki.  Az iránymutatást 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. Az MNB eddig is biztosította a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók részére a mentesítési kérelem benyújtásához szükséges feltételeket, továbbá az érintetteket tájékoztatta arról, hogy a mentesítési eljárás során az EBH iránymutatásoknak megfelelően kell eljárniuk, az iránymutatás alkalmazása a kijelölt határidőtől biztosított jelenleg is, azonban az iránymutatás teljeskörű hazai implementálása érdekében az MNB úgy döntött, hogy az iránymutatásokat ajánlásként a hazai szabályozási környezetbe ülteti.

A tartalékmechanizmus alóli mentesség igénybevételének feltételeiről szóló ajánlás címzettjei azok a számlát vezető hitelintézetek, elektronikuspénz-kibocsátó intézmények és pénzforgalmi intézmények, amelyek pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végeznek, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban együtt: számlavezető pénzforgalmi szolgáltató).

Az Ajánlást az MNB 7 napos határidővel külső egyeztetésre bocsátja, így ennek megfelelően a közzétett ajánlás tervezettel kapcsolatos véleményeket, illetve észrevételeket legkésőbb 2019. június 24. munkanap végéig várja a psd2@mnb.hu email címen.