A gyakori kérdések és válaszok listája a pénzforgalmi piaci szereplőktől az MNB-hez beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza. A lista közzétételével az MNB célja minden piaci szereplő tájékoztatása az MNB CBPR-rel összefüggő egyes kérdésekhez kapcsolódó álláspontjáról. A lista folyamatosan frissül a beérkező új kérdésekkel és információkkal. A könnyebb kezelhetőség érdekében minden egyes kérdésnél megtalálható az utolsó frissítés időpontja, amely dátum irányadó az értelmezett jogszabályok hatálya kapcsán is.

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Rövidítések
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény Pft.
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény Hpt.
a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv PSD2
a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet CBPR
a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról szóló 2019. március 19-i (EU) 2019/518 európai parlamenti és tanácsi rendelet CBPR2
bankjegykiadó automata ATM
a bankjegykiadó automatáknál vagy az értékesítés helyén nyújtott pénznemek közötti átváltási szolgáltatás DCC
Európai Központi Bank EKB
Az Európai Bizottság honlapján elérhető, a CBPR jogértelmezését elősegítő gyakran ismételt kérdések Cross-border payments Regulation 924/2009 - Frequently asked questions (europa.eu) EB GYIK
az Európai Bankszövetség 2020. május 13-án kiadott, a CBPR implementációját elősegítő dokumentum https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2020/05/EBF-CBPR2-Implementation-FAQs-FINAL-.pdf EBF Implementációs dokumentum