Az MNB bankszámlavezetési tevékenységének kereteit a jegybanktörvény határozza meg. Az MNB vezeti a kincstári egységes számlát és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. pénzforgalmi számláját. Az MNB jogosult a pénzforgalmi szolgáltatók, a tőkepiaci törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet, a fizetési rendszer működtetése tevékenységet, valamint a pénzfeldolgozási tevékenységet végző szervezetek, a központi értéktár, az Országos Betétbiztosítási Alap, a Befektető-védelmi Alap, továbbá a jegybanktörvényben meghatározott alapvető feladataival összefüggésben bármely más belföldi szervezet, ugyancsak ezen feladataival összefüggésben, valamint a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségek ellátása érdekében külföldi szervezet részére forintban és külföldi pénznemben bankszámlát vezetni. A Bank a jegybanktörvényben biztosított számlavezetési jogosítványával csak a saját maga által meghatározott számlavezetési politika kereteit betartva él.

A Bank számlavezetésére épül a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER). A VIBER-ben a megbízások elszámolása és pénzügyi teljesítése azonnal, tételesen történik. A VIBER működésének szabályait az MNB számlavezetési üzleti feltételei, és annak mellékletei szabályozzák.