NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről, valamint

a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről MNB rendeletekről

A Magyar Nemzeti Bank felülvizsgálta a címben hivatkozott rendeleteket, amely során figyelembe vételre kerültek a rendeletek megalkotása óta felgyülemlett hazai, illetve nemzetközi felvigyázói, illetve ellenőrzési tapasztalatok. A felülvizsgálat eredményeképpen több koncepcionális, a szabályozás részletezettségét illető változtatási javaslat merült fel, amely a hatályos rendeletek módosítása helyett új MNB rendeletek megalkotását teszi indokolttá.

A Magyar Nemzeti Bank a mai napon nyilvános konzultációra bocsátja a:

szóló új MNB rendeletek tervezetét.

Amennyiben bárki a rendeletek tervezetével kapcsolatban a jogalkotás során mérlegelendő észrevételt, javaslatot kíván tenni, azt legkésőbb 2009. november 26-ig teheti meg.

Az észrevételeket magyar nyelven az alábbi címek bármelyikére kérjük megküldeni:

Levélben:

Magyar Nemzeti Bank

Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás

1850 Budapest

Szabadság tér 8-9.

Faxon:

Magyar Nemzeti Bank

Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás

Fax szám: 06-1-428-2536

Elektronikus levélben:

penzforgalom@mnb.hu

Kérjük, hogy megjegyzéseiket konkrétan, a pontos szöveghely megjelölésével adják meg. A konzultációs során kapott észrevételeket – az alaptalan, a tárgyhoz nem tartozók kivételével – az MNB a honlapján közzéteszi.

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az MNB mérlegeli a jogalkotási eljárása során. Az MNB az észrevételekről, valamint az elutasított észrevételek, javaslatok esetében – az alaptalanok, a tárgyhoz nem tartozók kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet honlapján közzétesz. Az MNB az észrevételekre egyedileg nem válaszol.

A nyilvános konzultációra bocsátott rendeletet-tervezetek az MNB végső álláspontját nem feltétlenül tükrözik.