Sorszám

Kérdés

Válasz

Frissítés dátuma

C/1

A CBPR 3b. (1) és (2) cikkében foglalt tájékoztatási előírások vonatkoznak-e azon átutalásokra, amelyeket egy nem weboldalról vagy mobilapplikáció révén elérhető ún. „vastag kliens”, azaz az ügyfél számítógépére telepített, erre a célra fejlesztett program használatával kezdeményeznek?

A CBPR 3b. cikkének (1) bekezdése értelmében „ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója pénznemek közötti átváltási szolgáltatást kínál az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 24. pontjában meghatározott olyan átutalással kapcsolatban, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató weboldalát vagy mobiltelefonos banki szolgáltatásainak alkalmazását használva közvetlenül online kezdeményeznek, a pénzforgalmi szolgáltató az említett irányelv 45. cikkének (1) bekezdésére és 52. cikkének (3) bekezdésére tekintettel a pénzügyi művelet kezdeményezése előtt egyértelmű, semleges és érthető módon tájékoztatja a fizető felet a pénznemek közötti átváltási szolgáltatás átutalásra alkalmazandó becsült díjairól”.

A PSD2 4. cikk 24. pontja értelmében „az átutalás a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számláját fizetési művelettel vagy ilyen műveletek sorozatával a kedvezményezett fizetési számlájának javára megterhelik”.

A PSD2 fentiekben idézett értelmező rendelkezése a magyar jogrendbe a Pft. 2. § 1. pontjában került átültetésre, amelynek értelmében „az átutalás a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás”.

Az MNB ismeretei alapján az ún. vastag kliens egy, az ügyfél számítógépére telepített és azon futó szoftver, amely általában - a vastag kliens és a központi gép közötti kapcsolat kialakítási módjától függően - nem egy internet alapú fizetési megbízások benyújtására szolgáló csatorna, valamint nem tekinthető a pénzforgalmi szolgáltató weboldalának, illetve mobiltelefonos banki szolgáltatásnak sem.

Tekintettel arra, hogy ezek alapján az ügyfél a vastag kliensen keresztül megadott Pft. szerinti átutalási megbízásokat nem online módon, a pénzforgalmi szolgáltató weboldalát vagy mobiltelefonos banki szolgáltatásainak alkalmazását használva közvetlenül, hanem a saját számítógépére telepített szoftveren keresztül közvetetten kezdeményezi, álláspontunk szerint a CBPR 3b. cikk (1) bekezdésében foglalt előírás az ezen csatornán keresztül kezdeményezett átutalásokra nem alkalmazandó.

Mivel a CBPR 3b. cikk (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség nem alkalmazandó a nem weboldalról vagy mobilapplikáció révén elérhető vastag kliensen keresztül kezdeményezett átutalásokra, álláspontunk szerint a CBPR 3b. cikk (2) bekezdésében foglalt előírásokat nem kell alkalmazni az ezen csatornán keresztül benyújtott átutalásokra.

2021.05.12.