A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az MNB elnöke rendeletben szabályozza a fizetési forgalomban a fizetési megbízások lebonyolításának, továbbá a fizetési módok részletes szabályait.

Az MNB felülvizsgálta a 15/2010. (X.12.) MNB rendelettel módosított, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet előírásait és a szakmai indokolásban részletezett indokok alapján annak módosításáról döntött.

Az MNB a mai napon nyilvános konzultációra bocsátjaa pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendelet tervezetét.

Amennyiben az MNB rendelet tervezetével kapcsolatban bárki a jogalkotás során figyelembe veendő észrevételt, javaslatot kíván tenni, azt legkésőbb 2012. május 25-ig teheti meg, a következő módokon:

Levélben:

Magyar Nemzeti Bank

Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás

1850 Budapest

Szabadság tér 8-9.

Faxon:

Magyar Nemzeti Bank

Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás

Fax szám: 06-1-428-2536

Elektronikus levélben:

penzforgalom@mnb.hu

Kérjük, hogy megjegyzéseiket konkrétan, a pontos szöveghely megjelölésével adják meg. Az MNB a beérkezett észrevételeket, javaslatokat a jogalkotási eljárása során mérlegeli. Az MNB az észrevételekről, valamint az elutasított észrevételek, javaslatok esetében – az alaptalanok, a tárgyhoz nem tartozók kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet honlapján közzétesz. Az MNB az észrevételekre egyedileg nem válaszol.

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendelet tervezet

Szakmai indokolás a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet módosításához

Budapest, 2012. május 9.

Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás