A Magyar Nemzeti Bank felvigyázói tevékenységének gyakorlása során kiemelt figyelmet fordít a fizetési és elszámolási rendszerek megfelelő védelmére, illetve azok üzletmenet-folytonosságának biztosítására.

Az üzletmenet-folytonosságot a fizetési rendszerek résztvevőinek működési kockázatkezelése is nagyban befolyásolja. A Magyar Nemzeti Bank ezért 2010-ben egy felmérés keretében feltérképezte a pénzügyi szektor egy szűkebb - a fizetési forgalmi koncentráció alapján meghatározott -  szegmensének jelenlegi felkészültségét üzletmenet-folytonossági kérdésekben a fizetési rendszer tagsághoz kötődő folyamataikra, eljárásaikra összpontosítva.

Az MNB a felmérés eredményeképpen felvigyázói ajánlásokat fogalmazott meg, melyet a fizetési rendszer résztvevők figyelmébe ajánl.  A felvigyázói ajánlások azt célozzák, hogy a banki üzletmenet-folytonosság a pénzforgalom területén jól szabályozott, kellően dokumentált, alapos és összefüggéseiben átlátott, gyakorlatban működő, szükséges és elégséges erőforrásokat felvonultató, biztonságot adó tevékenység legyen, melyre a fizetési rendszer résztvevők azonos elvek mentén készülhetnek.

Az MNB a végleges felvigyázói ajánlások kiadását követő 2 év múlva az ajánlások teljesülésének visszamérését tervezi.

A Magyar Nemzeti Bank a mai napon nyilvános konzultációra bocsátja a fizetési rendszerek résztvevőinek üzletmenet-folytonossági gyakorlatához kapcsolódó felvigyázói ajánlások tervezetét.

Letöltés

A Magyar Nemzeti Bank ezúton mond köszönetet a felmérésben résztvevő intézményeknek és munkatársaiknak együttműködésükért! 

Amennyiben bárki az üzletmenet-folytonossági felvigyázói ajánlások tervezetével kapcsolatban mérlegelendő észrevételt, javaslatot kíván tenni, azt legkésőbb 2010. augusztus 5-ig teheti meg.

Az észrevételeket magyar nyelven az alábbi címek bármelyikére kérjük megküldeni:

Levélben:

Magyar Nemzeti Bank

Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás

1850 Budapest

Szabadság tér 8-9.

Faxon:
Magyar Nemzeti Bank
Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás
Fax szám: 06-1-428-2536

Elektronikus levélben:
penzforgalom@mnb.hu

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az MNB mérlegeli az üzletmenet-folytonossági felvigyázói ajánlások véglegesítése során. Az MNB az észrevételekről, valamint az elutasított észrevételek, javaslatok esetében – az alaptalanok, a tárgyhoz nem tartozók kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet honlapján közzétesz. Az MNB az észrevételekre egyedileg nem válaszol.

A nyilvános konzultációra bocsátott üzletmenet-folytonossági felvigyázói ajánlás-tervezet az MNB végső álláspontját nem feltétlenül tükrözi.

 2010. június 30.