A lefolytatott eljárás eredményeképpen 2011.04.01-én az MNB szolgáltatói szerződést kötött a First Businesspost Kft-vel (a továbbiakban: FBP). Az FBP fenti, díjköteles szolgáltatásának igénybevétele az FBP és az MNB között kötött szolgáltatási szerződés értelmében az MNB valamennyi szállító partnere számára térítésmentesen áll rendelkezésre az MNB részére küldött számlák esetén.

A szolgáltatás igénybevételének folyamata:

  • A számlázásra vonatkozó, az Áfa tv. 160.§ (1) szerinti számlakibocsátásra vonatkozó megbízás aláírása a szállító partner és az FBP között.
  • Az elektronikus számla kiállításának alapfeltétele a teljesítésigazolás megléte, melyet a továbbiakban az MNB elektronikusan bocsát a szállítók rendelkezésére. Az így kibocsátott elektronikus teljesítésigazolás egy időben áll mind az MNB, mind a szállító rendelkezésére, ennek megfelelően nem szükséges az elektronikus számla mellékleteként benyújtani.
  • A szolgáltató partner a megbízás aláírását követően az MNB felé kizárólag elektronikus úton nyújtja be számláit. Kérjük, hogy ezt követően fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az MNB részére kiállított számlák a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak egyféle módon (elektronikusan) készülhetnek.
  • Az elektronikus számla előállításához szükséges az adatok teljes körű átadása az FBP részére. Technikailag ezek az adatok megegyeznek a korábban papír alapon készült számlák kibocsátásához felhasználtakkal. Az adatok átadása kétféleképpen történhet; egy úgynevezett virtuális nyomtató használatával, amelynek telepítését a szállító partner saját maga végzi el a FBP támogatása mellett (30 perc), vagy az adatok FBP által üzemeltetett webes felületen történő manuális rögzítésével. A virtuális nyomtató használata nem teszi szükségessé a meglevő számlázó rendszerek bárminemű módosítását. A számlázási folyamat kizárólag annyiban változik, hogy a lokális nyomtató helyett egy virtuális nyomtatóra kell nyomtatni az elkészített számlákat.
  • Az FBP megvizsgálja az átadott adatok teljes körűségét, hiányzó adatok esetén annak pótlására kéri fel a szállító partnert. Szállító partnereink folyamatosan nyomon követhetik az elektronikus számla útját az adatbeküldéstől az elektronikus számla MNB –be történő beérkezéséig. A befogadott elektronikus számlákat visszatölthetik rendszerükbe illetve évente egyszer FBP adathordozón visszajuttatja szállító partnerünknek.
  • A FBP szolgáltatásával az összes többi üzleti partnere felé is tud elektronikus számlát küldeni