Frissítve: 2015. augusztus 10.

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások

Személyi azonosító adatok és az épületeken belüli mozgási adatok rögzítése a beléptető rendszerben

 • Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, biztonság
 • Adatok fajtája: személyi azonosító adatok: név és azonosító okmány száma, valamint épületen belüli mozgási adatok
 • Adatfelvétel kezelésének jogalapja: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény 1992. évi LXIII. tv. 3.§ /1/. bekezdés a) pontja, érintettek hozzájárulása
 • Érintettek köre: munkavállalók, külső munkavállalók, ügyfelek, vendégek
 • Adatok forrása: érintett

Az adatkezelés az Adatvédelmi nyilvántartásban a következő adattartalommal szerepel:

Adatkezelő: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1850 Budapest Szabadság tér 8/9
Nyilvántartási szám (ADKO_ANYS): 00486-0002
Bejelentés időpontja: 2010.11.08.

------------------------------

Vagyonnyilatkozat

 • Az adatkezelés célja: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése
 • Adatok fajtája: személyi azonosító adatok és vagyoni adatok
 • Adatfelvétel kezelésének jogalapja: 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 • Érintettek köre:vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkavállalók és a velük egy háztartásban élő hozzátartozók.
 • Adatok forrása: vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkavállaló

Az adatkezelés az Adatvédelmi nyilvántartásban a következő adattartalommal szerepel:

Adatkezelő: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1850 Budapest Szabadság tér 8/9
Nyilvántartási szám (ADKO_ANYS): 00486-0001
Bejelentés időpontja: 2010.11.08.

------------------------------

Videó-rögzítés

 • Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, biztonság
 • Adatok fajtája: képmás
 • Adatfelvétel kezelésének jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3.§ /1/. bekezdés a) pontja, érintettek hozzájárulása
 • Érintettek köre: munkavállalók, külső munkavállalók, ügyfelek, vendégek
 • Adatok forrása: érintett

Az adatkezelés az Adatvédelmi nyilvántartásban a következő adattartalommal szerepel:

Adatkezelő: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1850 Budapest Szabadság tér 8/9
Nyilvántartási szám (ADKO_ANYS): 00486-0003
Bejelentés időpontja: 2010.11.08.

------------------------------

Statisztikai információk gyűjtése,  információs rendszer működtetése és statisztikai adatok közlése a hitelintézeti rendszer működésére és az ország pénzügyi helyzetére vonatkozóan

A jegybanktörvény (MNB tv. 4. §) felhatalmazása  alapján a Magyar Nemzeti Bank alapfeladatai közé tartozik a feladatai ellátásához szükséges statisztikai információk gyűjtése,  információs rendszer működtetése és statisztikai adatok közlése a hitelintézeti rendszer működésére és az ország pénzügyi helyzetére vonatkozóan.

Az információs rendszer működtetéséhez az MNB a  jogszabályban meghatározott szervezetektől és természetes személyektől (személyes adatnak nem minősülő) statisztikai adatokat gyűjt. A statisztikai adatgyűjtéseket az MNB – a közösségi joghoz, illetve a nemzetközi normákhoz igazodva, valamint a feladatai ellátásához kapcsolódó feltételek és követelmények változását követve – évente felülvizsgálja, így egy-egy naptári évre vonatkozóan írja elő MNB rendeletben.

Archívum: