ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ AZ MNB NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIRÓL

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelmet fordít nemzetközi szakmai kapcsolataira és a nemzetközi gazdasági szervezetek és pénzügyi intézmények (ECB, Európai Bizottság, IMF, OECD, BIS) szakmai fórumain történő részvételre. A Bank számára prioritás mind az EU-integráció és a nyugati partnerekkel fenntartott reláció erősítése, mind a keleti kapcsolatok bővítése.

Az 1980-as évektől az 1990-es évek elejéig Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerében a fejlesztési intézmények (Világbank-csoport, EBRD), illetve a Nemzetközi Valutaalap (IMF) játszották a főszerepet. Az azóta eltelt időszakban a nemzetközi együttműködés hangsúlya áthelyeződött az Európai Unió intézményeivel és az EU-tagállamok központi bankjaival való kapcsolatokra, természetesen fenntartva és ápolva a korábbi együttműködést és a kapcsolatokat az IMF-fel, az OECD-vel és a BIS-szel is, szoros figyelemmel kísérve ezen intézmények tevékenységét, melyről az MNB heti rendszerességgel válogatást készít.

Az uniós és transzatlanti kapcsolatokban meghatározó intézmények:

A fenti intézményekkel és az EU-tagállamok központi bankjaival folytatott intenzív kapcsolatok mellett az MNB komoly hangsúlyt fektet az unión kívüli feltörekvő országok jegybankjaival való együttműködésre. Ennek egyik formája a kétoldalú technikai segítségnyújtási programokban való részvétel, aminek keretében az MNB rendszeresen fogadja az EU-n kívüli jegybankok delegációit egy-egy szakterület tanulmányozására, illetve az MNB is küld szakértőket külföldre szakmai tanácsadás céljából. A partner-jegybankokkal folytatott bilaterális kapcsolatok másik aspektusa, hogy 2013 tavasza óta az MNB kiemelt figyelemmel kíséri azon – akár unión kívüli - országok gazdasági folyamatait és jegybanki tevékenységét, amelyek belföldön vagy a nemzetközi porondon jelentős eredményeket értek el, illetve monetáris politikai, pénzügyi stabilitási vagy felügyeleti szempontból fontos példaként szolgálhatnak Magyarország számára. Ezen munkára alapozva az MNB kiépített egy nemzetközi szövetségesi hálót, amely európai és Európán kívüli központi bankot is magába foglal. Ezen intézményekkel számos területen működik együtt az MNB mind vezetői, mind szakértői szinten, amelynek eredményeként közös publikációk születnek, tanulmányutakra kerül sor, illetve az MNB és az érintett jegybankok szakértői kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein. Korábban ezt a vonalat erősítették a 2015 júliusa és 2019 májusa között működtetett külföldi képviseleti irodák is. 

Emellett az MNB is részt vállal a keleti nyitás politikájában is, amellyel az a célja, hogy minél több szakmai rendezvény házigazdája legyen az MNB, továbbá a jegybanki elemzői munka is kiterjesztésre került a vizsgált reláció pénzügyi, gazdasági, kül- és belpolitikai, geopolitikai aktualitásainak feldolgozására, bemutatására. A keleti nyitás jegyében az MNB egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatait a kínai jegybankkal (People’s Bank of China), de fontos terület a felsőoktatási együttműködés kiterjesztése is. Utóbbi terén kiemelendőek a sanghaji Fudan Egyetem és a pekingi Tsinghua Egyetem, amelyekkel az MNB az elmúlt években szoros kapcsolatot épített ki. Az MNB kiváló kapcsolatokat ápol a Kínai Társadalomtudományi Akadémiával (CASS) is, amelyek magasszintű találkozókban, előadások és konferenciák szervezésében nyilvánulnak meg. A keleti nyitás fontos platformja az elsőként hazánkban megrendezett 16+1 Jegybankelnöki Találkozó (16+1 China-CEEC Central Bank Governors’ Meeting), továbbá az Budapest Eurázsia Fórum kezdeményezés is. 

Az MNB nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítését és a külföldi partnerekkel való kapcsolattartás új csatornáinak kiépítését szolgálja a nemzetközi kutatóközpontokkal, think tankekkel (ilyen például az International Institute of Finance) való együttműködés is, amelyen keresztül az MNB elemzői hozzáférhetnek a különböző kutatóintézetek és agytrösztök által felhalmozott információkhoz, tudásbázishoz, ami a jegybankban folyó szakmai munkát támogatja. Ezen felül a külföldi szellemi műhelyek eredményei becsatornázhatóvá válnak az MNB oktatási programjaiba is külföldi szakértők, előadók meghívása, valamint közös kutatások, rendezvények, publikációk révén. 

A nemzetközi kapcsolatrendszer mélyítésének fontos alapkövét jelentik az MNB által szervezett nemzetközi konferenciák és szakértői fórumok. A 2014-ben útjára indult Lámfalussy Lectures Conference mára az MNB legjelentősebb nemzetközi éves konferenciájává vált, amellyel a névadó példaértékű életművének megfelelően sikerült egy olyan közös gondolkodást elindítani, amely összhangban van a világ jegybankjainak új típusú szerepfelfogásával, ugyanakkor szilárd értékeink platformjáról nem mozdul el. 

Kapcsolódó oldalak: