A Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlements – BIS) a legrégebbi nemzetközi pénzügyi szervezet, amelyet eredetileg a német jóvátételi kötelezettségeket rendező Young-terv pénzügyi lebonyolítására hoztak létre 1930-ban, részvénytársasági formában. A szervezet székhelye Bázelben, Svájcban található, továbbá egy-egy képviseleti irodával rendelkezik Hongkongban és Mexikóvárosban. A Magyar Nemzeti Bank az alapítás évében lett részvényese az intézménynek. A BIS tagjai között jelenleg 62 ország központi bankja és monetáris hatósága található meg, ezek valamennyien képviseleti és szavazati joggal rendelkeznek. A BIS kizárólag a tagjegybankok tulajdonában áll.

A szavazati erő nagysága arányos az adott ország birtokában lévő BIS-részvények számával. A BIS tevékenysége mára jelentősen megváltozott, a jegybankok közötti együttműködés és információ csere kiemelt fórumává vált, amely szerepe az alapítása óta egyre erősödött.

A nemzetközi együttműködés keretein belül a BIS fontos közgazdasági és monetáris kutatási tevékenységet folytat, a nemzetközi pénzügyek terén fontos statisztikai adatokat gyűjt, javaslatokat fogalmaz meg a nemzetközi pénzügyi közösség számára a nemzetközi pénzügyi rendszer további erősítése érdekében. A BIS a központi bankok és nemzetközi szervezetek számára banki funkciókat is ellát, mint például tartalékkezelés és arannyal történő tranzakciók lebonyolítása. A nemzetközi pénzügyi intézmények számára is ellát bankári és alapkezelési feladatokat.

Kéthavonta, általában Bázelben kerül sor a BIS-ben tag jegybankelnökök és más magas rangú képviselők találkozójára (BIS bimonthly meeting), ahol a jegybankok számára releváns témákat, illetve a világgazdaság és a nemzetközi pénzügyi rendszer legaktuálisabb kérdéseit vitatják meg. A Magyar Nemzeti Bank elnöke rendszeres résztvevője a kéthavonta sorra kerülő jegybanki kormányzók tanácskozásának.

Az MNB szakértői aktív résztvevői a BIS által szervezett szemináriumoknak, szakértői találkozóknak, valamint a „Central Bank Governance Network”-nek, a tagállamok központi bankjainak irányításával és tevékenységével foglalkozó hálózatnak, amelynek feladata, hogy a központi bankok részletekbe menően megismerhessék egymás tevékenységét és átültessék a legjobb gyakorlatot saját intézményükben.

A BIS elsősorban a központi bankok számára gyűjt össze igen széleskörű információkat, de honlapján keresztül bárki számára elérhetővé teszi a publikus információkat, például pénzügy-statisztikai adatokat, a jegybankárok publikus beszédeit, tanulmányait. Jó példa erre a Central Bank Research Hub, amely megkönnyíti a központi banki és a nemzetközi pénzügyi intézmények publikációihoz való hozzáférést.

A BIS ad otthont a központi bankok és a pénzügyi stabilitásért felelős hatóságok munkáját háttérelemzésekkel és ajánlásokkal támogató állandó bizottságoknak:

  • Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) –irányelveket és felügyeleti sztenderdeket alakít ki;
  • Globális Pénzügyi Rendszer Bizottság (CGFS) - beazonosítja és értékeli a globális pénzpiacokon kialakuló veszélyek potenciális forrásait és támogatja ezen piacok stabilitásának és működésének javítását szolgáló lépéseket.
  • Fizetési és piaci infrastruktúrákkal kapcsolatos témákért felelős bizottság (CPMI) – kialakítja és támogatja a fizetési és elszámolási rendszerek, illetve egyéb piaci infrastruktúrák globális szabályozási/ felügyeleti előírások kidolgozását, valamint figyelemmel kíséri és megvizsgálja az ezen a területen zajló fejleményeket.
  • Piaci Bizottság – a pénzügyi piacok alakulását és azoknak a központi banki műveletekre gyakorolt hatásait elemezi.
  • Központi Bankok Irányítási Fóruma - a jegybankok felépítésével és működésével kapcsolatos kérdéseket vizsgálja a központi bankok, mint közpolitikai intézmények megfelelő kormányzása érdekében. 
  • Irving Fisher Központi Banki Statisztikai Bizottság – gazdasági, monetáris és pénzügyi stabilitással kapcsolatos statisztikai kérdésekkel foglalkozik.

A BIS a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsággal közösen hozta létre 1998-ban a Pénzügyi Stabilitási Intézetet (Financial Stability Institute - FSI), amely elsősorban a nemzeti felügyeletek munkáját hivatott segíteni.

A BIS vezetősége hivatalosan 2019 nyarán jelentette be, hogy a jegybankok közötti, innovatív pénzügyi technológiákkal kapcsolatos nemzetközi együttműködések előmozdítása érdekében létrehozza innovációs központját, az ún. BIS Innovációs Központot (BIS Innovation Hub – BISIH).
A BISIH jelenleg három regionális központon keresztül látja el a feladatait: Svájcban a Svájci Nemzeti Bank, Hongkongban a Hongkongi Monetáris Hatóság, illetve Szingapúrban a Szingapúri Monetáris Hatóság közreműködésével.