Az európai és globális gazdaságpolitikai gondolkodás meghatározó fóruma a Lámfalussy Lectures szakmai konferencia

 

A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben rendezte meg először a „Lámfalussy Lectures” szakmai konferenciát. Az évente egy alkalommal rendezendő esemény célja az, hogy olyan prominens előadókat hívjunk Magyarországra, akik a globális gazdaságpolitikát, ezen belül kiemelten a monetáris politikát és a pénzügyi rendszert érintő aktuális kérdésekről formált nézeteiket osztják meg egymással és a szakmai közönséggel. Lámfalussy Sándor, a konferencia névadójának személye szimbolizálja Magyarország jelentőségét a nemzetközi gazdasági folyamatokban.

totál.jpg

A közelmúlt pénzügyi és gazdasági világválsága megingatta a közgazdaságtan alapjait, új megvilágításba helyezett korábban megválaszoltnak hitt kérdéseket. A paradigmaváltás időszakában különösen fontos, hogy a nemzeti és nemzetközi gazdaságpolitika legfelsőbb szintű alakítói véleményt cseréljenek a kialakulóban lévő új, globális gazdasági világrend kihívásairól. A magas fokú gazdasági és pénzügyi integráció megköveteli, hogy az európai döntéshozók és közgazdasági véleményformálók ütköztessék nézeteiket, összehangolják cselekvéseiket, erősítsék kapcsolati hálójukat. A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy a „Lámfalussy Lectures” az elkövetkező években az európai és globális gazdaságpolitikai gondolkodás meghatározó fórumává váljon.