Elektronikus kapcsolattartás a Magyar Nemzeti Bankkal

 

2011. július 1-től az MNB hatósági eljárásában biztosított az elektronikus kapcsolattartás lehetősége.. A hatósági eljárásban elektronikus kapcsolattartásra – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – elsősorban az ügyfél döntése alapján van mód. Az MNB az első kapcsolatfelvétel során kezdeményezi az ügyfélnél az elektronikus kapcsolattartást. Az elektronikus kapcsolattartás kizárólag a központi elektronikus szolgáltató rendszeren („központi rendszer”) keresztül, a biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás (BEDSZ) útján történhet. A központi rendszerhez a kapcsolódás természetes személy esetében ügyfélkapu, ha szervezet: hivatali kapu útján történik. A hivatali kapu kezeléséhez ügyfélkapu is szükséges.

Ügyfélkapu az okmányirodákban, hivatali kapu létesítése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala E-közszolgáltatások Főosztályánál kezdeményezhető

Űrlap

Az ügyfél kizárólag a kormányzati portálon és az MNB honlapján egyaránt közzétett „MNB Általános Űrlap” alkalmazásával tarthat elektronikus kapcsolatot az MNB-vel.

MNB Általános Űrlap letöltése

Kitöltési segédlet az MNB Általános űrlaphoz

 

Az elektronikus űrlap kitöltésének, beküldésének lépései az alábbiak:

 

 1. Elektronikus ügyintézés kezdeményezéséhez szüksége van az Általános Nyomtatványkitöltő program letöltésére. Ellenőrizze, hogy a számítógépére telepítve van-e az Általános Nyomtatványkitöltő program JAVA-s változata. Ha nincs, akkor kérjük, hogy töltse le az alábbi link segítségével az APEH honlapjáról:
  http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
  Az elektronikus ügyintézés kezdeményezéséhez szükséges űrlap csak a fenti program segítségével tölthető ki.
 2. Töltse le az elektronikus űrlapot és a kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót.
 3. A letöltött űrlapot és útmutatót telepítse számítógépére (ezt a letöltéssel egyidejűleg is megteheti).
 4. Töltse ki az űrlapot az Általános Nyomtatványkitöltő programmal. A kitöltést követően lehetősége van az űrlaphoz csatolmányokat illeszteni az Adatok/Csatolmányok kezelése menüpont segítségével (bővebb információt a nyomtatványkitöltő program súgójában talál). Kizárólag a következő formátumokban lehet dokumentumot csatolni: doc, docx, pdf, odt.
 5. Az Űrlapot a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpont alkalmazásával kell előkészíteni (az előkészítéssel egy időben a program ellenőrzést végez, és hibás kitöltés estén figyelmeztet).
 6. A kitöltött űrlapot küldje el a „Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül” menüpont segítségével (bővebb információt a program súgójában talál). Az elmentett űrlap beküldhető a www.magyarorszag.hu oldalról is, az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltöltése menüponttal.
 7. Az ügyfél által a BEDSZ útján megküldésre kerülő dokumentum befogadásáról az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató visszaigazolást küld, amely tartalmazza: a feladó és a címzett nevét, a befogadott irat elnevezését, az érkeztetési számot, a befogadás időpontját és a benyújtott dokumentum egyértelmű azonosítására alkalmas információt. A befogadás-igazolásban megjelölt időpontban az elküldött iratot az MNB-hez megérkezettnek kell tekinteni. Az elküldésre kerülő dokumentumot nem kell ellátni elektronikus aláírással (legalább fokozott biztonságú tanúsítvánnyal nem kell aláírni); a befogadáskor a küldeményre időbélyeget helyez el az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató, amely tanúsítja a dokumentum sértetlenségét (változatlanságát). Az ügyfélnek az űrlapon kell jelezni, ha a továbbiakban nem elektronikusan, hanem papír alapon kér kapcsolattartást, vagy ha a döntésnek nem minősülő dokumentumoknak az értesítési tárhelyére történő megküldését kéri.