A Magyar Nemzeti Bank számára mindig fontos volt, hogy a közintézmények számára jó példát mutasson. A környezettudatos és felelős szemlélet évek óta jellemző az MNB mindennapi működésére, intézményünk „zöld” elkötelezettségét eddigi akcióival és fejlesztéseivel is bizonyította. Ezért is alkottuk meg társadalmi felelősségvállalási stratégiánkat „Tudás és érték” címmel. Itt meghatároztuk azokat a tennivalókat, amelyeket – a törvényekben rögzített feladatokon túlmenően – tennünk kell a tágabb környezetért, a társadalomért, a hosszú távú fenntartható fejlődésért.

 A stratégiában megfogalmaztuk a természeti és épített környezettel kapcsolatos céljainkat is:

  • a jegybank épületeinek környezeti központú fejlesztése a BREEAM-In-Use követelményrendszer alapján;
  • a készpénzellátási lánc további környezettudatossági szempontú fejlesztése, a készpénzgyártás „zöldítési” lehetőségének feltérképezése;
  • a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (KÖVHIR) fejlesztése, az EMAS tanúsítvány megszerzése a telephelyre;
  • a KÖVHIR kiterjesztésének vizsgálata a készpénzellátási lánc további szereplőire, a készpénzgyártásban érintett leányvállalatokra. 

Az elmúlt évek során megvalósított programjaink hatékonyan és eredményesen támogatták célkitűzéseinket. Az elért eredmények, tapasztalatok figyelembe vételével alakítottuk ki az MNB Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerét (KÖVHIR), amelynek alapjául az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendeletében szabályozott un. EMAS (Eco- Management, and Audit Scheme) szolgál. Ez a környezetközpontú irányítási rendszer biztosít számunkra keretet ahhoz, hogy a Környezeti Politikában meghatározott célkitűzéseink megvalósuljanak, az MNB környezeti teljesítménye pedig folyamatosan javuljon. 

A rendszert 2011-ben vezettük be, folyamatos működését akkreditált külső szakértő auditálja és hitelesíti az MNB Környezetvédelmi Nyilatkozatait. Az MNB a környezeti teljesítményével kapcsolatos információkat az alábbi dokumentumokkal hozza nyilvánosságra.

Energetikai szakreferensi jelentések (a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az Energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról)