Magyarország Kormánya keleti nyitás politikájának támogatása, illetve az MNB nemzetközi kapcsolatrendszerének szélesítése és ázsiai kapcsolatainak erősítése 2016 óta külön szakterület feladata. Az átfogó kapcsolatépítés keretei között a jegybanki együttműködés erősítése mellett kiemelt szerepet kap az oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztése és a személyes kapcsolatok kiépítése. Az ázsiai partnerekkel történő együttműködés nem csak bilaterális, hanem multilaterális platformokon is egyre intenzívebb, hiszen az MNB aktív szerepet vállal többek közt a kelet-közép-európai térség országait és Kínát magában foglaló 16+1 (mára 17+1-re bővült) formáció, illetve olyan jegybanki hálózatok munkájában is, mint a Central Banks Governors' Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries. A kétoldalú kapcsolatok erősítésében a szakmai együttműködés igénye mellett a kiemelkedő diplomáciai szempontok is megjelennek, amelyre jó példa az MNB és a koreai jegybank, a Bank of Korea (BOK) közös szervezésében 2019-ben megvalósult szakmai konferencia, amelynek apropóját a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulója adta. A direkt kapcsolatépítés mellett az MNB aktívan nyomon követi az ázsiai térség országainak gazdasági-politikai aktualitásait, amelyek alapján célja a lehetséges együttműködési területek azonosítása és a tapasztalatcsere élénkítése.

Ázsia növekvő nemzetközi jelentőségére, illetve az Európa és Ázsia közötti kapcsolatrendszer dinamikus fejlődésére tekintettel az MNB törekszik a transzkontinentális együttműködéssel foglalkozó nemzetközi párbeszédben történő aktív szerepvállalásra. Ennek egyik kiemelkedő példája a Budapest Eurasia Forum koncepciója, amely egy évente megrendezésre kerülő, magas szintű rendezvény formájában biztosít kereteket a dialógus számára. A rendezvénysorozat célja, hogy az eurázsiai együttműködés aktuális kérdéseit átfogó, mégis szakszerű formában közvetítse, elismert nemzetközi és hazai szakemberek és döntéshozók bevonásával. A Budapest Eurasia Forum nagy hangsúlyt fektet az Eurázsiát is jellemző diverzitás fenntartására, mind a meghívott előadók, mind az áttekintett témák terén. A rendezvény a legaktuálisabb gazdasági és pénzügyi kérdések napirendre tűzése mellett hangsúlyos szerepet szán olyan kérdésköröknek, mint a technológia, az innováció, az oktatás és a geopolitika, hiszen ezek ismerete kulcsfontosságú a transzkontinentális együttműködés megértése és erősítése érdekében. A rendezvénysorozat nyitányaként 2019 őszén került megrendezésre a Pre-Forum Session of the Budapest Eurasia Forum 2020, amely nagy sikerrel zajlott le a budai várnegyedben.

Kínai kapcsolatok

A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években strukturált megközelítésben nyitott a kínai piac felé, amelynek következtében immáron széleskörű kapcsolatokkal és eredményekkel rendelkezik. Az MNB a kontinentális Európában elsőként, már 2013-ban bilaterális devizaswap keretmegállapodást kötött a kínai jegybankkal a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok támogatása érdekében. A megállapodás 2016-ban megújításra, majd 2019-ben megemelt keretösszeggel újabb 3 évvel történő meghosszabbításra került. A devizacsere megállapodások mára beépültek a jegybanki eszköztárakba, a pénzügyi és reálgazdasági piacok stabilitását is biztosító eszközként.

A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben átfogó renminbi programot hirdetett meg azzal a céllal, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse az új kínai-magyar kapcsolatok létrejöttét, valamint a már meglévő kapcsolatok fejlesztését és mélyítését. A Jegybanki Renminbi Program a kínai-magyar kapcsolatok fejlesztését és mélyítését fókuszáltan is segíti, többek között a gazdasági, pénzügyi, tudományos, ismeretterjesztési és oktatási téren is. A program keretében olyan célok kerültek kitűzésre, mint a renminbi devizatartalék portfolió kiépítése, jegybanki renminbi likviditási eszköz biztosítása piaci zavarok esetére, a renminbi elszámolásforgalmi infrastruktúra fejlesztése, pénzügyi stabilitási szempontok érvényesítése, valamint a kutatási és tudományos együttműködés.

2018. november 9-10-én került megrendezésre Budapesten az első 16+1 Jegybankelnöki Találkozó Kína és a közép-kelet-európai országok részvételével. A csúcstalálkozót a Magyar Nemzeti Bank a kínai jegybankkal közösen szervezte, az eseménynek a budai várban található Bölcs Vár Kulturális és képzési központ adott helyet. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy Magyarországon még soha nem tanácskozott ennyi jegybank elnöke és delegációja egymással. A rendezvény rendkívül fontos mérföldkő volt a kínai és a közép-kelet-európai országok jegybankjainak kapcsolatában.

A tudományos és oktatási együttműködés terén az MNB aktívan együttműködik több kínai intézménnyel, évente pedig több meghívásnak eleget téve Kínában is bemutatja a magyar jegybanki modellt. Az MNB két kínai egyetemmel, a Tsinghua és a Fudan egyetemekkel is szoros és eredményes kapcsolatot tart fenn, egyebek közt közös kutatói hálózat kialakítását, diák és oktatói csereprogramok létrehozását, illetve konkrét pénzügyi és üzleti programok elindítását célozva. A Fudan Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem 2018-ban állapodtak meg egy közös MBA program elindításáról, amely 2019-ben az MNB szakmai támogatásával vette kezdetét. A kettős diplomát nyújtó program egyedülálló a KKE régióban, a végzett hallgatók pedig – a két intézmény kiváló oktatónak előadásai mellett – vendégelőadóktól, többek közt az MNB szakértőitől is tanulhatnak a legfrissebb gazdasági folyamatokról. Az MNB már évek óta részt vesz a Fudan Egyetem egyik legfontosabb nemzetközi rendezvényének számító, Ázsia fejlődésével foglalkozó Shanghai Forumon, és társszervezőként is szerepet vállal nemzetközi panelbeszélgetésekben. A rendezvényt megelőző és előkészítő Shanghai Forum Pre-Session az elmúlt években 2 alkalommal, 2018-ban és 2019-ben is Budapesten került megszervezésre, a házigazda szerepét pedig az MNB töltötte be.

Az MNB kínai kapcsolatainak fejlesztése szempontjából további kiemelt eseményt jelentett, hogy a kínai elnök, Xi Jinping: ’Kína kormányzásáról’ című művének magyarországi bemutatójának az MNB Székháza biztosított helyszínt 2017. április 24-én.

2017. november 28-án a Magyar Nemzeti Bank székháza, a Magyar Bankszövetséggel és az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetséggel (AFCA) együttműködve az AFCA Közép-Kelet Európai Pénzügyi Csúcstalálkozójának helyszínéül szolgált. A csúcstalálkozó témája az „Új fejezet az Ázsia és Európa közötti Pénzügyi Együttműködésben” volt. A konferencia elsődlegesen egy olyan együttműködési platform létrehozását célozta, ahol a pénzügyi vezetők és a pénzügyi szektor résztvevői lehetőséget és támogatást kapnak arra, hogy egy jobb és hatékonyabb, kevésbé kockázatos pénzügyi világ épülhessen fel a jövőben. A rendezvény megnyitóján felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.

2019-ben a jegybank több ízben is megemlékezett a Magyarország és a Kína közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 70. évfordulójáról. Az évforduló apropóján júniusban az MNB és Sanghaj város önkormányzata a Fudan Egyetem támogatásával közösen rendezte meg „A Magyarország és Kína közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 70. évfordulója” című szakmai fórumot. Az ünnepélyes megnyitón felszólalt Zhu Yonglei, a KKP Sanghaj Városi Bizottságának főtitkárhelyettese, a KKP Sanghaj Városi Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának igazgatóhelyettese, Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese, Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, valamint Chen Zhimin, a Fudan Egyetem rektorhelyettese. A megnyitót követően egy Magyar?Kínai Gazdasági Fórum keretében „Lehetőségek, kihívások, kölcsönös előnyök” címmel panelbeszélgetésre került sor magyar és kínai szakértők részvételével. A rendezvényt egy PhD Fórum zárta, amely a kínai?magyar kapcsolatok történelmi és jövőbeni kilátásaira fókuszált.

Az 70. évforduló méltó megünneplését szolgálta az a közel 100 részes fotókiállítás is, amely a két ország közötti kapcsolatrendszer elmúlt 70 évét mutatta be a Bölcs Várban. A kiállítás ünnepélyes megnyitására 2019. július 11-én került sor, az ünnepségen pedig Matolcsy György jegybankelnök és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mellett személyesen vett részt Wang Yi kínai államtanácsos és külügyminiszter is.

A keleti nyitás jegyében az MNB egyebek közt kiváló kapcsolatokat ápol a Kínai Társadalomtudományi Akadémiával (CASS). Az együttműködés eredményei a magasszintű találkozókon, közös publikációkban, valamint előadások és konferenciák szervezésében érhetők tetten. 2017 áprilisában a CASS Budapesten nyitotta meg az egyedülállónak számító Kína-KKE Kutatóközpontját (China-CCE Institute), a sino-európai tudásmegosztás támogatásának érdekében.