A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Költségvetési Tanács tagja, a Magyar Nemzeti Bank pedig a Költségvetési Tanács munkáját támogató egyik szakmai műhely. E feladatokhoz kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bank 2011 és 2014 között „Elemzés az államháztartásról” címmel rendszeres kiadványt jelentetett meg, azzal a céllal, hogy a Költségvetési Tanácsot törvényben, illetve a 2012. január 1-jén hatályba lépő Alaptörvényben meghatározott feladatai ellátásában transzparens módon támogassa.

A kiadványsorozat publikálását 2014-től kezdődően „Költségvetési Jelentés” címmel folytatja a jegybank. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározásra kerültek a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai. A monetáris politika meghatározásával és megvalósításával kapcsolatos feladatai ellátásának támogatására a jegybank elemzi a költségvetési hiány és adósság alakulását, figyelemmel kíséri az államháztartás finanszírozását, elemzi a finanszírozásnak a monetáris folyamatokra, a pénzpiacok alakulására, a likviditásra gyakorolt hatását és kutatásokat folytat fiskális politikai kérdésekben. Az elemzésekben található megállapítások a Magyar Nemzeti Bank közreműködő szakterületeinek véleményét tükrözik, és nem tekinthetők a Költségvetési Tanács, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vagy a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontjának.

A Költségvetési Tanács honlapja