Titkosítás

A központi rendszer lehetőséget biztosít a BEDSZ útján továbbított dokumentum titkosítására. A titkosítással kapcsolatos információk itt érhetők el.

Eljárási illeték fizetése

Elektronikus kapcsolattartás esetén az eljárási illetéket elektronikus úton, átutalással kell megfizetni az MNB által vezetett 19017004-01770000-30901002 számú bankszámlára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában eltérő tartalmat kell feltüntetni attól függően, hogy milyen szakaszban tart a hatósági eljárás:

  1. amennyiben már az eljárás megindulása (a kérelme benyújtása) előtt megfizeti az illetéket, a közleményrovatban az ügyfél nevét és a megindítani szándékozott hatósági eljárás megjelölését, valamint az „eljárási illeték” megjelölést kell feltüntetni;
  2. amennyiben már megindította a hatósági eljárást (benyújtotta a kérelmét tartalmazó űrlapot), de még nem kapott tájékoztatást az ügyszámról (vagy iktatási számról), az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató által az űrlap befogadásakor kiállított visszaigazolásban szereplő 27 jegyű érkeztető számot és az „eljárási illeték” megjelölést kell feltüntetni;
  3. amennyiben már közölte az MNB az ügyszámot (vagy iktatási számot), úgy ezt, valamint az „eljárási illeték” megjelölést kell feltüntetni. 

Küldemények átvétele

  • A BEDSZ a hatóság által az ügyfélnek megküldött hivatalos iratot az ügyfélkapuval rendelkező ügyfél kézbesítési tárhelyén helyezi el és erről értesítést küld az ügyfél elektronikus levelezési címére (e-mail). Amennyiben a természetes személy 3 napon belül nem tölti le vagy nem helyezi át a küldeményt a tartós tárába, az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató ismételt üzenetet küld.
  • A hivatali kapuval rendelkező ügyfelek kötelesek minden nap a szervezeti postafiókjukba érkezett hivatalos iratot letölteni. Amennyiben a szervezeti postafiókból 3 napig nem kerül letöltésre a hivatalos irat, az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató értesítést küld a hivatali kapu kezelőjének elektronikus levelezési címére (e-mail).
  • A címzett által át nem vett, döntésnek nem minősülő hivatalos iratot a kézbesítési tárhelyen vagy postafiókban történt elhelyezést követő hatodik napon átvettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). A címzett tárhelyén vagy szervezeti postafiókjában elhelyezett hivatalos irat 30 nap elteltével helyreállíthatatlanul törlésre kerül.

Az ügyfelek részére az MNB által küldött dokumentumok

A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül benyújtott beadványokra elektronikus úton, azaz az ügyfélnek az ügyfélkapuhoz kapcsolódó tárhelyére illetve a hivatali kapujához kapcsolódó szervezeti postafiókba küldött hivatalos irat útján válaszol az MNB. Egy alkalommal a természetes személy ügyfélnek lehetősége van a kapcsolattartás módjának módosítására, azaz elektronikus kapcsolattartásról áttérni papír alapú kapcsolattartásra.