Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tehető bejelentés

Az MNB jogszabályi előírásnak megfelelően elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer olyan információk bejelentésére szolgál, amely az MNB által felügyelt szolgáltatónál vagy személynél észlelt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozik. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet. A bejelentés anonim módon is benyújtható. A bejelentés megtétele akkor jogszerű, ha a bejelentő a bejelentését a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról  szóló a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg, és a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt. A bejelentések kezeléséről, a vonatkozó adatvédelmi szabályokról és a bejelentőket megillető védelemről itt található részletes tájékoztatás.

Az elkülönített visszaélés-bejelentés az alábbi módokon tehető meg:
(Kérjük, hogy a bejelentés megtétele előtt tanulmányozza át az itt elérhető tájékoztatót.)

 • írásban ezen a linken
 • szóban a Magyar Nemzeti Bank 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. szám alatt található ügyfélszolgálatán személyesen
 • szóban az MNB ingyenesen hívható +36 80 203 776-os telefonszámán rögzített vonalon
 • az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében, ami az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala honlapján itt érhető el: https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa

Belső visszaélés-bejelentési rendszerben tehető bejelentés

Az MNB jogszabályi előírásnak megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben az MNB tevékenységére, működésére, munkavállalójára vonatkozó jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet az MNB részére munkát végző személy, akár munkaviszonyban van az MNB-vel, akár az MNB-vel szerződő cég részéről jár el, továbbá az a személy, aki az MNB-vel ilyen jogviszonyban állt, vagy az a személy, akinek ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárása már megkezdődött. Azon személyek pontos felsorolását, akik a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehetnek, megtalálhatja az itt elérhető tájékoztatóban. Ezen tájékoztatóban tekintheti meg a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokat, a bejelentések kezelésére és jogszerűségére vonatkozó szabályokat, továbbá a személyes adatok védelmére, a bejelentő védelmére, valamint a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást is. A bejelentés anonim módon is megtehető.

Belső visszaélés-bejelentés az alábbi módokon tehető meg:
(Kérjük, hogy a bejelentés megtétele előtt tanulmányozza át az itt elérhető tájékoztatót.)

 • írásban az itt elérhető online űrlapon,
 • írásban: a 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címre, a Compliance és védelmi főosztály vezetője részére címzett „sk felbontásra” jelzésű küldeményben,
 • telefonon (szóban) az MNB +36 1 428 2700-ás vagy +36 30 808 2700-ás (normál díjas) telefonszámán hívható rögzített hangüzenetküldő rendszeren keresztül,
 • személyesen (szóban) kizárólag előzetes időpontegyeztetést követően van lehetőség bejelentést tenni.
  Időpontra jelentkezni
  • az itt elérhető online űrlapon, vagy
  • postai úton: a 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címre, a Compliance és védelmi főosztály vezetője részére címzett „sk felbontásra” jelzésű küldeményben, vagy
  • telefonon az MNB +36 1 428 2700-ás vagy +36 30 808 2700-ás (normál díjas) telefonszámán hívható rögzített hangüzenetküldő rendszeren keresztül van lehetőség.