Matolcsy György rövid köszöntője után Orbán Viktor beszédével vette kezdetét a 2014. évi Lámfalussy Lectures szakmai konferencia melynek témája az euróbevezetés dilemmája volt. A magyar jegybankelnök már az esemény elején bejelentette, hogy elsőként Ewald Nowotny kapja az egy évvel korábban alapított Lámfalussy-díjat.

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőbeszéde

A miniszterelnök elmondta, hogy a kormánynak és a jegybanknak együtt kell működnie, de világos hatáskör-elválasztásra van szükség az alapkamat és az árfolyam ügyében. Hangsúlyozta ugyanis, hogy ezek kizárólag a jegybank hatáskörébe tartoznak. A kormányfő a versenyképességhez szükséges új európai uniós stratégiát szorgalmazott, amihez szerinte az eurózóna pénzügyi stabilitására van szükség, valamint arra, hogy az euróövezeten kívüli országok megkapják a legteljesebb gazdaságpolitikai szabadságot. A kormányfő szerint Közép-Európa az európai gazdasági térség növekedési motorja lehet a következő időszakban, ám ehhez a jövőben is jól kell kapcsolódnia a német gazdasághoz. Szerinte az európai növekedési motor pozíciójához erőkoncentrációra is szükség van. Példaként említette erre az osztrák és a német nagykoalíciót, valamint kormánya kétharmados többségét, amely nélkül nem sikerült volna a megújulás politikája. Emiatt zárásul arra biztatta a választókat, ne felejtsék ki a mérlegelési szempontok közül a politikai erő és a kormányzóképesség kategóriáját, mert ezen múlhat később, hogy sikeres vagy sikertelen gazdaságpolitikát folytatnak-e majd a kormányok. A konferencia témájául szolgáló eurócsatlakozás kérdéséről szólva Orbán Viktor azt mondta, a gazdaság reálkategóriáiban kell közelebb kerülni az euróövezethez, hogy utána "értelmesen beszélhessünk" a pénzügyi csatlakozásról.

Ewald Nowotny, az osztrák jegybank elnökének előadása: European Monetary Union: Past, Present and the Future

Az osztrák jegybankelnök előadásában hangsúlyozta, hogy szoros az osztrák és a magyar központi bank viszonya, de - mint mondta - a szoros viszony nem feltétlenül egyszerű viszony. Szavai szerint a két jegybank a közelmúltban néhány nehéz kér-déssel szembesült, de ezek egyike sem elvi ügy volt, hanem gyakorlati kérdés. "A történelem arra tanít, hogy lehetnek nézetkülönbségek, de soha nem tekinthetjük egymást ellenségnek" - mondta. Nowotny hitet tett a több sebességes Európa mel-lett: legalább középtávon lehetővé kell tenni, hogy azok a tagországok, amelyek ké-pesek és hajlandók, előrehaladjanak, szorosabbra fonják az együttműködést. Az Európai Központi Bank kormányzótanácsának tagjaként kifejtette: az EKB nagyon fontos szerepet játszott a gazdasági válság hatásainak kivédésében. Mint mondta, az EKB beavatkozása nélkül még inkább katasztrofálisak lettek volna a válság következményei, nemcsak az euróövezetben, hanem az azon kívüli EU-tagállamokban is.

Christian Noyer, a Francia jegybank elnökének előadása: Why the Economic and Monetary Union needs a banking union

A francia jegybankelnök szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága, hogy a monetáris unió nem volt tökéletes és koherens. Az eurózóna szívében jelentkeztek a problémák. Álláspontja szerint az európai bankunió megteremtése jelentősen javítja majd a nagy európai bankcsoportok átláthatóságát, és egyúttal erősíti az esetleges bankszanálások egységes, világos kezelését is.

Ilmars Rimsevics, a lett jegybank elnökének előadása: Latvia and the Euro

Lettország újra a leggyorsabban növekvő ország a régióban és erre a teljesítményre már korábban is képes volt – fejtette ki a lett jegybank vezetője. Szerinte a szkepti-kusok sokszor hozzáteszi, hogy bár valóban gyorsan növekszenek, de ezért óriási árat kellett fizetniük. Rimsevics szerint hazája már most visszaszerezte korábbi kibocsátás szintjét, így kijelenthető, hogy az euró lettországi bevezetése, az eurózónába való belépés egyértelmű előnyökkel jár Lettország számára. Már a belépés bejelentésekor javítottak a hitelminősítők az ország besorolásán, ám kétségtelen, hogy mikor a lettek válságba kerültek még a legalacsonyabb államadósságot tudhatták maguknak, míg mára 40 százalék fölé emelkedett a ráta. Ez pedig igenis egy nagyon fontos szempont és ezért erre fókuszálnak majd az elkövetkező időszakban - mondta Rimsevics.

Szapáry György, Magyarország nagykövete, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnökének előadása: Central bank responses to the crisis, what are the risks of exit

A központi bankok kockázatot vállaltak a monetáris expanzióval, de talán a „nemcselekvés” kockázata nagyobb volt - értékelte az elmúlt időszak jegybanki reakcióit Szapáry György. A világ főbb jegybankjaiban (különösen a Fedre vonatkozóan) látott monetáris politikai irányváltásról illetve az ezzel kapcsolatos kockázatokról beszélt, valamint megjegyezte, hogy szerinte a likviditás csökkenésével újból kockázatkerülés jellemezheti majd a pénz- és tőkepiacokat.

Convergence and Adjustment in the European Monetary Union – José Luis Malo De Molina, a spanyol jegybank főigazgatója

A versenyképességi folyamatok kapcsán a spanyol jegybankelnök megjegyezte, hogy a spanyol helyzet végre javul, és előrelépés látszik a bérversenyképességben is. Elismerte ugyanakkor, hogy óriási növekedési áldozatot követelt meg tőlük a kiigazítás és a munkanélküliségi ráta 26 százalékos szintje rendkívül aggasztó.

Ezekre időben választ kell találnunk, különben újabb bajok kerülhetnek a felszínre - véli De Molina.

The Euro from the Russian perspective – Igor Dmitriev, az orosz jegybank igazgatója

Az euró létrejötte óta nagyon fontos szerepet tölt be az egész világ gazdasági interakciójában és ez alól mi sem vagyunk kivételek – emelte ki beszéde elején az orosz jegybank igazgatója. Oroszország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere az eurózóna és ezen az utóbbi időszak válsága sem változtatott, sőt, az orosz külső adósság szerkezetében is kiemelt helyet foglal el az euró - állapítja meg az orosz jegybankár, ezzel az eurózónás monetáris politika rájuk való hatását emelve ki.

Ahhoz képest azonban, hogy ennyire szorosak a gazdasági kapcsolataink - amiket hosszan sorolt -, a nemzetközi kapcsolatok meglehetősen gyengék - állapította meg zárásként Dmitriev.

Matolcsy György záróbeszédében kiemelte a jegybanki függetlenség fontosságát, és összegezte a konferencia tanulságait. Szerinte Oroszországgal újra kell definiálni a kapcsolatokat, főleg az energiaellátás kapcsán és nem csak egyszerűen reformokra, hanem újításokra van szükség a gazdaságpolitikában. Véleménye szerint most többsebességesnek tűnik Európa, de el fog jönni a konvergencia időszaka – állapította meg végül.