Megtalálhatók itt a közgazdaságtudomány meghatározott területeinek hazai és külföldi szakirodalma, a nemzetközi szervezetek, külföldi jegybankok, a hazai és külföldi kutatóintézetek alkalmi és rendszeres kiadású munkái. A könyvtár válogatva gyűjti a magyar és az angol nyelvű könyveket, időszaki kiadványokat, egyéb nyomtatott és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumokat.

Gyűjtőköre leginkább az alábbi területekre terjed ki:

  • Általános közgazdaságtudomány (elméletek, makroökonómia, gazdaságtörténet)
  • Gazdaságpolitika, makrogazdasági folyamatok (gazdaságpolitika, növekedés, pénzügypolitika)
  • Nemzetközi gazdaság (integrációk, globális problémák, szervezetek)
  • Gazdasági kutatásban alkalmazott tudományok (ökonometria, számítástechnika, statisztika)
  • Gazdasági jog (pénzügyi jog)
  • Vállalati gazdaságtan és pénzügy
  • Banktörténet, pénztörténet