Munkavállalói és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok

  • Adatkezelés célja: Törvényi megfelelés biztosítása
  • Adatok fajtája: Személyi azonosító és vagyoni adatok
  • Adatok kezelésének jogalapja: Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001:LVIII törvény, valamint az Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007:CLII törvény.
  • Érintettek köre: Munkavállalók és velük közös háztartásban élő hozzátartozóik
  • Adatok forrása: Munkavállalók nyilatkozata

Az adatkezelés az Adatvédelmi nyilvántartásban a következő adattartalommal szerepel:

Megnevezés: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1850 Budapest Szabadság tér 8/9
Nyilvántartási szám (ADKO_ANYS): 004860000
Bejelentés időpontja: 2002.03.27