A Magyar Nemzeti Bank Alapokmányában : 4.4. Értéktár program 2014

A Magyar Nemzeti Bank gazdasági-társadalmi szerepével összhangban elkötelezett a nemzeti értékmegőrzés és értékteremtés iránt, kifejezett célja, hogy össztársadalmi jelentőségű ügyeket is támogasson, így társadalmi felelősségvállalási stratégiáján belül fontos feladatának tekinti a nemzeti kultúra támogatását.

A Magyar Nemzeti Bank „Értéktár program”-ja keretében más európai központi bankok műkincsvásárlási gyakorlatához hasonlóan törekszik arra, hogy felkutassa és gyűjtemény formájában megőrizze a nemzeti és más kiemelkedő értékű műkincseket, kulturális javakat, művészeti és hagyatéki értékeket, ezekből pedig olyan gyűjteményt hozzon létre, amely széles körű kulturális, művészeti és társadalmi elismerésre tarthat számot.

Az Értéktár program kiemelt céljai:

  • értékelvű felelősségvállalás a kulturális örökségvédelem területén,
  • társadalmi-közösségi befektetésként a hazai műkincsvagyon gyarapítása, művészeti és társadalmi elismerésre számot tartó jegybanki gyűjtemény kialakítása,
  • a gyűjtemény bemutatásával, a műkincsekről összeállított kiadványokkal, információk közreadásával értékteremtés megvalósítása,
  • a műkincsek felkutatásának, helyreállításának, megőrzésének, bemutatásának támogatásával a művészeti értékek megőrzése és gyarapítása.

A Magyar Nemzeti Bank az Értéktár program koordinálására, a műkincsek eredetiségének, művészettörténeti jelentőségének és értékének meghatározására a hazai országos közgyűjtemények vezetőiből és más neves szakértőkből, valamint a jegybank alelnökéből álló Tanácsadó Testületet állított fel. A Testület a munkáját megalapozó, a jegybank igazgatósága által meghatározott működési és szerzeményezési szabályzat szerint végzi, biztosítva a szükséges szakértelmet, a jogszerűséget, az átláthatóságot és a program kitűzött céljainak elérését.