Az olvasóteremben áll rendelkezésre a kézikönyvtár, illetve a folyóiratok kurrens állománya. A raktárban elhelyezett könyveket a katalógusból kell kikeresni. 

Katalógus:

Olvasószolgálat

Könyvtárközi dokumentumellátás