Csernus Tibor alakja kivételes szerepet tölt be a magyar képzőművészeti szcénában. Azon ritka festőink egyike, akinek életműve kapcsolatot jelent a poszt-nagybányai festészeti tradíció, valamint a mai új-figuratív festészeti áramlatok között. A most felbukkant, meglepően egységes kollekció hat alkotást foglal magába. A képek mindegyike 1983 és 1987 között született és Csernus „caravaggeque” időszakához köthetők. Hat olyan főmű, melyek egységes keresztmetszetét adják annak a korszaknak, melyben a festő elszakad a fotórealizmustól és kiérleli életművének talán legeredetibb képciklusát. Az itáliai „realista” iskola képi toposzainak aktualizálását és kibontását reprezentáló, illetve összefoglaló kollekció egységes összképét adja Csernus festészeti programjának is, mellyel a táblakép tradicionális hagyományát az európai és a magyar kortárs művészet eszköztárának szerves részévé kívánta tenni. Ezek az alkotások nem csupán Csernus egyéni látásmódja, kivételes zsenialitása miatt bírnak jelentőséggel. A hat mű értékét tovább növeli azok egységes műtárgycsoport jellege is, mely reprezentatív keresztmetszetét nyújtja Csernus egyik legjelentősebb festői korszakának.

A hat festmény: Kékrops lányai – 1985/86, olaj vászon, 200x200., Atalanta és Hippomenész – 1986, olaj vászon, 165x200., József és testvérei – 1987, olaj vászon, 120x145., Cím nélkül – 1987, olaj vászon, 180x150., Absolom – 1987, olaj vászon, 190x160., Csendélet szilvákkal – 1983, olaj vászon, 120x175.

Vásárlási érték: 880.000 euró
Értékbecslők: A Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria szakértőiből álló bizottság
Hol tekinthető meg: Janus Pannonius Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria (feldolgozás alatt)
A kép: Kékrops lányai – 1985/86, olaj vászon, 200x200