Olaj, vászon, 54 x 69 cm

A festmény a velencei barokk egyik legkiemelkedőbb mesterének G. B. Pittoninak hiteles a nemzetközi szakirodalomban is elfogadott és méltatott műve. A festő kései korszakának jellegzetes darabja, a velencei barokk nagyszerű magyarországi reprezentánsa.

Nem mindig és nem mindegyik kutató tulajdonította a képet Pittoninak. A múlt század első felé­nek egyik legtekintélyesebb Velence-kutatója, Giuseppe Fiocco azonban már a húszas években egyértelműen állást foglalt Pittoni szerzősége mellett, és mióta Franca Zava Boccazzi a festő 1979-ben megjelent, máig mértékadó monográfiájában minden kétséget félretéve Pittoni viszony­lag kései, karakterében és kvalitásában egyaránt cáfolhatatlanul a művész életművébe sorolandó alkotásaként méltatta a képet, a mű véglegesen elnyerte az őt megillető helyet a velencei festészet szakirodalmában.

A Szent József halála című, a festő kései korszakából származó festmény az életmű egy új szegmensét mutatja be a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán.

Proveniencia

Széchényi Miklós (1868—1923) Váradi püspök gyűjteményében; az Ernst Múzeum árverésén 1924-ben és 1929-ben; Bedő Rudolf, majd örököse gyűjteményében. Irodalom: Franca Zava Boccazzi: Pittoni. I’opera completa. Velence, 1979.

Vásárlási érték: 20 millió forint

Értékbecslők: A Szépművészeti Múzeum szakértőiből álló bizottság

Hol tekinthető meg: Szépművészeti Múzeum