1912 körül
Olaj, vászon, 67x47 cm

Gulácsy Lajos a magyar festészet történetének egészen különös, egyedülálló alakja, akinek munkásságában a romantika, a szecesszió, az angol preraffaelita iskola és a szimbolizmus is egyaránt nyomot hagyott. Egész munkásságát, sőt életformáját is a jelenből való elvágyódás jellemezte. Ahogyan ő maga is egy álomvilágban élt, úgy képeinek, verseinek, novelláinak szereplőit is egy mesterséges világ lakóiként ábrázolta.

A mulatt férfi és a szoborfehér asszony című festmény Gulácsy rokokó tematikájú képeinek egyik legfontosabb alkotása. A művész legtermékenyebb és legegységesebb korszakában, 1912 körül készült, s egyike a legtöbbet reprodukált, legismertebb Gulácsy-alkotásoknak. Olyan kép, amely a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának is meghatározó darabja lehet.

Vásárlási érték 42 000 000 Ft
Értékbecslő A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria vásárlási bizottsága
Hol tekinthető meg? Magyar Nemzeti Galéria