Kiss Ferenc több évtizedes gyűjtői munkája révén igen jelentős, a 20. századi magyar művészet kutatására és bemutatására vonatkozóan rendkívül fontos anyagot mondhat magáénak. Gyűjteménye különösen nélkülönözhetetlen a II. világháború utáni művészeti mozgalmak talán legkiemelkedőbb irányzata, az Európai Iskola kutatása szempontjából. A kollekció magába foglalja a mozgalom tagjainak teljes levelezését, jelentős fotódokumentációt, valamint az Európai Iskolához kapcsolódó, több száz tételből álló műtárgyegyüttest is. A gyűjtemény ugyancsak fontos grafikai anyagot tartalmaz, többek között Szegi Pál gyűjtéstörténeti szempontból is jelentős magyar grafikai gyűjteményét. A század eleji avangard mozgalmak dokumentumai ugyancsak jelentős számban szerepelnek Kiss Ferenc gyűjteményében, amelyek között jó néhány ritkaság is megtalálható. Ezek a dokumentumok és kiadványok ma már a nemzetközi műkereskedelem megbecsült és nagyra értékelt portékái közé tartoznak. Mindezeken túlmenően a gyűjtemény olyan művészeti határterületek jelentős dokumentációját is tartalmazza, mint pl. a mozdulatművészet, amelynek kutatása hazánkban még gyerekcipőben jár, amely azonban a jövőben számtalan új kutatási, illetve kiállításai projekt alapjául szolgálhat. A Kiss Ferenc gyűjtemény egyik kiemelkedő műtárgya Barabás Miklós (1810-1898) Petőfi Sándort ábrázoló mellképe. Az 1846-ban készült kisméretű – 17,5x14,3 cm – tusrajz kivágása kivágása ovális. A papír hordozó kis mértékben barnásan elszíneződött, rajta néhány kisebb barna (focing) folt és a szélés körben néhány határozatlan szélű barnás folt észlelhető. A lapon más sérülés nincs. A tusrajz négyzet alakú paszpartuba van ragasztva, a tusrajz és a paszpartu hátlapján több, Vaberényi Gézától származó beírás és tulajdonbélyegző van. A tusrajz elől-hátul üvegezett díszkerete datált („Ernst Lajos, 1900, Florenz”). A dúsan díszített, festett, aranyozott keret kis mértékben, elsősorban a sarkokon hiányos, az éleken az aranyozás kopott, sérült. Azonosítható felirat a hátoldalon: „Vásároltam az Ernszt-hagyatékból 1938. okt. 29-én és hálát adok a Jó Istennek, hogy Petőfi-gyűjteményem ily szép darabbal gyarapodott. Féltett kincsként kell őrizni mindenkor. Vasberényi Géza”. Az 1846-ben készült kép a Petőfi Irodalmi Múzeumba került.
Vásárlási érték 235. 000.000 Ft
Értékbecslők A Szépművészeti Múzeum vásárlási bizottsága
Hol tekinthető meg? Szépművészeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum (feldolgozás alatt)