A 65 db-ot kitevő iratanyag jelentőségét elsősorban a Kocsóc (szlovákul Kocovce, németül Hochk) és a szomszédos birtokokra vonatkozó 36 db középkori oklevél adja. A 13. századi eredetű, Trencsén megyében birtokos Rakovszky családra és a velük rokoni kapcsolatba került több más nemesi család birtokaira vonatkozó iratok közül a legrégibb darab 1321-ből való, I. Károly király oklevele. Külön említést érdemel I. Nagy Lajos király 1343. évi két oklevele, melyekben az uralkodó Demeter fia Kányát és Simon fia Jánost kiemeli a trencséni vár várjobbágyai közül és országos nemességet ad nekik. A dokumentum viszonylag késői emléke a 13. század második felétől felbomló várjobbágyság intézményének. A családi levéltárban kilenc eredeti királyi oklevél található, melyek közül a fentieken (I. Károly, I. Lajos) kívül Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) király hat eredeti kiadványa is kiemelendő. Ezen túl nádori, országbírói és hiteleshelyi kiadványok találhatók a középkori anyagban, melyek a középkori magyarországi hivatali írásbeliség pótolhatatlan forrásai. Az iratanyag 1526 utáni része is számtalan fontos egyedi dokumentumot, királyi, nádori, országbírói oklevelet tartalmaz, legfiatalabb darabja 1818-ból való. A 65 db dokumentum összesen 80 oklevél szövegét tartalmazza, ebből 51 középkori oklevélszöveg. Az átadott iratanyagnak csak nagy része, de nem a teljes egész származik az egykori kocsóczi Rakovszky-levéltárból, a kisebbik rész a Jeszenszky családé volt, akik a szétszóródástól mentették meg és bízták az anyagot a velük rokonságban álló jelenlegi tulajdonos-eladó őseinek gondjaira. A tulajdonos a megmentett anyag biztonságba helyezése és a nyilvánosság számára való hozzáférés céljával adta át a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának, amely gyűjtőköri stratégiájának kiemelt része, hogy különleges értéke és régisége miatt minden 1526 előtti dokumentumot, illetve egyben maradt régi családi irategyütteseket gyűjt. A Rakovszky-iratgyűjtemény a magyar nemzet kulturális örökségének részeként a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába került.

I. Károly király 1321. évi oklevele

I. Lajos király 1343. évi oklevele

Zsigmond király 1427. évi oklevele

Vásárlási érték 27 000 000 Ft
Értékbecslők A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának értékbecslési bizottsága.
Hol tekinthető meg? Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Bécsi kapu tér (feldolgozás alatt)