Férfiképmás

Olaj, fa, 58,5 × 43,5 cm

Felirat fent: „AETATIS 24.” 

A tölgyfa táblára festett portré a kép felirata alapján egy huszonnégy éves, fiatal férfit ábrázol. A szakállas, bajszos ifjú fekete ruhát és lapos, fekete barettsapkát visel, jobb kezében kesztyűt tart, bal karját maga előtt keresztbe téve, jobb keze fölött nyugtatja. A nyílt tekintetű férfi semleges háttér előtt jelenik meg, melyen csupán alakjának sötét árnyéka tűnik fel.

A festmény első ízben 2017-ben bukkant fel a széles nyilvánosság előtt. A kép lehetséges magyarországi eredete a korai németalföldi festészet kiváló kutatójának, Max J. Friedländernek egy feljegyzésén alapult, amelyet a holland művészettörténeti kutatóintézet, a hágai RKD őriz. Eszerint Friedländernek a Szépművészeti Múzeum képtárának igazgatója, Térey Gábor 1921-ben mutatta a képet (vagy a kép fotóját). A fotóra Friedländer felírta, hogy Térey által ismeri, és hogy a képet budapesti magángyűjteményben őrzik. A mű az 1920-as évek elején bizonyosan Magyarországon volt, mivel szerepelt az Ernst Múzeum 1922-es aukcióján id. Frans Pourbus műveként. Az azonosság vitathatatlan, mivel a katalógus közölte a mű fekete-fehér fotóját is.

A festmény a fatábla hátoldalán látható vörös viaszpecsét tanúsága szerint egykor az előkelő csehországi Ehrenburg család tulajdonában volt. A pecséten látható nemesi címer a vonatkozó szakirodalom alapján egyértelműen azonosítható.

A festmény jelenlegi attribúciója a genti egyetem professzorától, Koenrad Jonckheeretől származik, aki 2011-ben jelentette meg monográfiáját a bredai születésű, Antwerpenben működött portréfestőről, Willem Key-ről. Jonckhere 2011-ben csupán a mű fotóját ismerte, és ennek alapján nagyon közelinek ítélte Key művészetéhez, majd a kép 2017-es kiállításait megelőzően személyesen is megvizsgálván a festményt, egyértelműen Key életművébe sorolta. Ezt az attribúciót az RKD szakértői is elfogadták, és megerősítették.

A Férfiképmás egyik legközelebbi analógiája Key életművében egy Friedländer által is közölt, jelzett férfiportré, amelyet egykor a Hohenzollern-Sigmaringen hercegi gyűjteményben őriztek, majd az 1920-as évek végén A. S. Drey műkereskedőnél tűnt fel New Yorkban. A szintén kesztyűt tartó fiatalember beállítása, részletformái szoros rokonságot mutatnak képünkkel. Ugyancsak hasonló beállítást, kéztartást és viseletet látunk Key egy másik, 1545 körül festett férfiképmásán, amelyet a Philadelhia Museum gyűjteményében őriznek. A szintén barettsapkát viselő férfi körszakállas arctípusa, a semleges háttér a modell árnyékával, határozottan képünket idézi.

Key fennmaradt művei a világ múzeumainak megbecsült darabjai. A Szépművészeti Múzeumnak az 1990-es években sikerült megvásárolnia a festő egy művét, amely Zsuzsanna és a vének ótestmentumi jelenetét ábrázolja. A Férfiképmás éppen ezért kétségkívül fontos és hiánypótló mű a Régi Képtár gyűjteményét tekintve, és a 16. századi antwerpeni portréfestészet kiváló reprezentánsaként gazdagítja hazai műgyűjteményeinket.

Vásárlási érték: 58 ezer euró
Értékbecslők: A Szépművészeti Múzeum szakértőiből álló bizottság
Hol tekinthető meg: Szépművészeti Múzeum (jelenleg feldolgozás alatt)