Olaj, vászon, 127 x 160 cm

A festmény a francia 17. századi klasszicizáló barokk festészet kiemelkedő mesterének elsőran-gú alkotása. A festő életművében fontos, ikonográfiái aspektusból különleges helyet elfoglaló mű. Sebastien Bourdon invenciózus képalkotó tevékenységéinek jeles dokumentuma, a realista téma klasszicizáló megjelenítésének mesteri megvalósítása. A festő érett korszakában az 1650-es évek végén készülhetett a megpihenő Szent családot Egyiptomba menekülés közben mosónő-vel vízparton megjelenítő kompozíció.

Magyarországon a francia barokk festészet élvonalából csak nagyon szerény mennyiségű alko-tás ismert, így e reprezentatív kompozíció megszerzésének még hangsúlyosabb a hazai gyűjte-mények szempontjából.

Sebastien Bourdon érett korszakának reprezentatív, hasonló, viszonylag jelentős méretű művei ritkán bukkannak fel, azok döntő többségét évszázadok óta a világ élvonalbeli művészeti múzeu-mainak gyűjteményeiben őrzik. 

Proveniencia: Teichmann Wladimir gyűjteményében 1968-ig, Váczy Péter egykori gyűjteményé-ben, majd 2016-ig letét a győri, Városi Múzeumban, (ltsz. 94.8.1) 

Vásárlási érték

  250 ezer euró 

Értékbecslő

  A Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szakértői bizottsága

Hol tekinthető meg?

  Szépművészeti Múzeum