Bankjegyek igénylése tesztelési célra

Az MNB lehetőséget kíván adni a bankjegyvizsgáló gépek forintbankjegyekkel történő beállításához és teszteléséhez, az alábbiak szerint.

Javasoljuk, hogy a konkrét igénylést megelőzően a bevizsgalas@mnb.hu címre megküldött e-mail útján keressék szakértő kollégáinkat, akik minden lényeges feltétel tekintetében részletes tájékoztatást nyújtanak.

Bankjegy igény forintbankjegy-felismertetéshez

Az MNB a forintbankjegy-felismertetés beállításához törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi és forgalomképes forintbankjegyeket bocsát rendelkezésre. A bankjegyek 100-100 darabos csomagokba összeállítva állnak rendelkezésre; egy-egy csomag egy-egy adott címletnek a forgalomban legnagyobb számban jelenlévő verzióit tartalmazza. Az igényelt csomagok az alábbi listáról választhatóak.

 

Címlet (Ft)  500 1000 2000 5000 10000  20000
 Verzió Megújított Megújított Megújított Megújított Megújított Megújított

Az igénylés – az előzetes egyeztetést követően – az alábbi, megfelelő adatokkal kitöltött és cégszerűen aláírt Igénylőlap PDF formátumban, a bevizsgalas@mnb.hu mail címre történő elküldésével kezdeményezhető.

Az igényt az MNB címletváltásként, díj-, jutalék- és költségmentesen teljesíti, a csomagokat nem kell visszaadni.

Az igényelt csomagok névértékével megegyező pénzösszeget legkésőbb az átvételt megelőző két munkanappal kérjük átutalni az MNB 19017004-01679000-30900003 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „tesztpénz”.

Az igényelt bankjegy-csomagok az MNB Logisztikai központjában (Budapest XXIII., Európa u.1.) vehetők át.

IGÉNYLŐLAP LETÖLTÉSE


Bankjegy igény forintbankjegy felismertetéséhez, visszaváltás iránti jog kikötésével

Amennyiben az Igénylő a csomagban elhelyezett bankjegycímletekre a tesztelést követően előreláthatólag nem tart igényt, az MNB lehetőséget biztosít a csomagok visszaváltására, a csomagok átvételétől számított 30 napon belül. Ebben az esetben a csomagok igénylése – az előzetes egyeztetést követően – az alábbi, megfelelő adatokkal kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozat PDF formátumban, a bevizsgalas@mnb.hu mail címre történő elküldésével kezdeményezhető. A Nyilatkozatban az Igénylő tudomásul veszi, hogy

a) a csomagokban elhelyezett bankjegyek visszaváltását az MNB-vel történt egyeztetés szerinti időpontban, de legkésőbb a csomagok átvételét követő 30 napon belül jogosult kezdeményezni,

b) az MNB a visszaváltást a csomagok névértékének az Igénylő által megjelölt fizetési számlára történő átutalása útján teljesíti,

c) a visszaváltásra visszaadott csomagokban fellelt esetleges, jegyzőkönyvezett hiány esetén az MNB a csomag névértékének a megállapított hiány összegével csökkentett összegét utalja át az Igénylő által megjelölt fizetési számlára.

Az igényelt csomagok névértékével megegyező pénzösszeget ezen igénylési mód esetén is legkésőbb az átvételt megelőző két munkanappal kérjük átutalni az MNB 19017004-01679000-30900003 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „tesztpénz”.

Az igényelt bankjegy-csomagok az MNB Logisztikai központjában (Budapest XXIII., Európa u.1.) vehetők át.

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE


Speciális bankjegyigény

Az MNB – lehetőségeihez mérten – a bankjegyvizsgáló gépeket érintő további beállítási, tesztelési igények (kiadási évek szerinti válogatások, selejt bankjegyek stb.) kielégítését is támogatja.

A speciális igények teljesíthetősége ügyében kérjük, keresse kollégáinkat a bevizsgalas@mnb.hu mail címen, lehetőleg – a részletesebb egyeztetés érdekében – név és telefon elérhetőséget is megadva.

Kollégáink elérhetősége:

Stoffán Gellért István

  • telefonszám: +36 1 421 3361 vagy +36 30 550 2015

Nacsa László

  • telefonszám: +36 1 421 3381 vagy +36-30-781-1352

 

A speciális bankjegyigények teljesítését az MNB kizárólag a Logisztikai központjában biztosítja a bankjegyek korlátozott mennyisége, illetve védettsége miatt. A beállítások, tesztelések elvégzéséhez a teljes berendezést vagy annak bankjegyfelismerésre alkalmas moduljait kell beszállítani a Logisztikai központba (Budapest XXIII., Európa u.1.). Ehhez időpontot, illetve a Logisztika központba történő belépéshez a kísérők adatait a bevizsgalas@mnb.hu mail címen keresztül, előzetesen szükséges egyeztetni. 

Érmék igénylése tesztelési célra

Az érmefeldolgozó gépek, valamint az érme bedobásával működő automaták (pl. étel-, ital-, dohányautomata, parkoló automata, menetjegy automata) beállításához és teszteléséhez az MNB forgalmi érméket biztosít. Célszerű ezt minden felhasználónak, üzemeltetőnek igénybe vennie annak érdekében, hogy az esetleges későbbi – a szűk spektrumú beállításból fakadó – elfogadási problémák már előzetesen kiszűrhetőek és kezelhetőek legyenek.

Az érmék előzetes egyeztetés alapján, a névértékükkel megegyező pénzösszeg készpénzben, az MNB Lakossági pénztárában történő befizetését vagy az MNB 19017004-01679000-30900003 számú számlájára átutalt összeg beérkezését követően vihetőek el az MNB Készpénzlogisztikai igazgatóság által üzemeltetett Lakossági pénztárából.

Forgalmi érmék igénylése

Valamennyi érmecímlet az alábbi táblázatban megjelölt mennyiségben vagy annak többszörösében igényelhető verdefényes kivitelben: 

Címlet  200  100  50   20 10 
 Verdefényes db 40 20  50  50  50 50

Kontrollérmék igénylése

Az MNB külföldi, forgalomból bevont és egyéb, a gépek megtévesztésére alkalmas kontrollérmékből összeállított csomag igényelésére is lehetőséget biztosít. A kontrollérmékből összeállított tesztcsomag igénybevételének feltétele

a)       az Igénylő cégszerűen aláírt nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal arra, illetve tudomásul veszi, hogy

  • az átvett tesztcsomagot az átvételkor megállapított időpontig, hiánytalanul, sérülésmentesen visszaszolgáltatja az MNB részére,
  • a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítésének biztosítása céljából köteles 20 000 Ft összeget óvadékként készpénzben befizetni az MNB Készpénzlogisztikai igazgatóság által üzemeltetett Lakossági pénztárában,
  • az MNB az óvadékként elhelyezett pénzösszeg után kamatot nem fizet,
  • a visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy nem a nyilatkozatban vállaltak szerinti teljesítése esetén az MNB az ebből eredő követelését jogosult a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 160. § (1) bekezdése alapján a rendelkezésére bocsátott óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni, továbbá

b)       a 20 000 forint összegű óvadék ténylegesen befizetésre került az MNB Készpénzlogisztikai igazgatóság által üzemeltetett Lakossági pénztárában.

A kontrollérmékből összeállított tesztcsomag előzetes egyeztetést követően, az MNB Készpénzlogisztikai igazgatóság által üzemeltetett Lakossági pénztárában vehető át. 

Az érmékkel, igénylésük módjával kapcsolatban bővebb tájékoztatást ad az MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóság által üzemeltetett Lakossági pénztára.

elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. 

e-mail cím: penztar@mnb.hu    telefon: +36 1 428 2650