Címlet Kibocsátás időpontja Bevonási határnap Átváltási határnap
20000eok.jpg20000ho.jpg 2001.02.01. 2017.12.31. 2037.12.31.
10000-eo-k.jpg10000-ho-k.jpg 1997.07.01. 2019.12.31. 2039.12.31.
 5000Fteobv.jpg5000Fthobv.jpg 1999.04.01. 2017.07.31 2037.07.31
 2000Fteobv.jpg2000Fthobv.jpg 1998.02.01. 2017.07.31 2037.07.31
huf-1000-1998-kicsi.jpghatoldalk1000.jpgelőoldal-hologram nélküli 1000-ovihatoldalk1000.jpg 1998.09.01. 2007.08.31. 2027.08. 31.
HUF_1000_2006_rezes előo.jpg hatoldalk1000.jpg 1000 EO SC.JPG hatoldalk1000.jpg

2006.04.10.

2009.04.15.

2018.10.31. 2038.10.31.
500-eo-k.jpg500-ho-k.jpg 1998.12.01. 2019.10.31. 2039.10.31.
200fteo.jpg200ftho.jpg 1998.05.01. 2009.11.16. 2029.11.16.

 

Bevonási határnap: azon MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben meghatározott időpont, amikortól a bevont bankjegy és érme elveszti törvényes fizetőeszköz jellegét.

E meghatározott naptól azonban a bevont bankjegyek és érmék névértéken még átválthatóak törvényes fizetőeszközre az MNB lakossági pénztárában.

Átváltási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy az Mnbtv. 23. §-ának (3) bekezdésében foglalt határidők figyelembevételével meghatározott – időpont, ameddig a forgalomból bevont bankjegy és érme az MNB-nél törvényes fizetőeszközre átváltható.

Az átváltási határnapot, határidőt követően az MNB sem cseréli törvényes fizetőeszközre az adott címletet.

A bevonás alatti bankjegyet átváltás céljából az Ügyfél postai úton is megküldheti az MNB-nek.

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest

Amennyiben az ilyen módon beküldött bevonás alatti bankjegyért ellenérték téríthető, azt az MNB – az ügyfél kifizetésre vonatkozó rendelkezésének megfelelően – postai úton vagy átutalással juttatja el az Ügyfél részére.

A jegybanktörvény erre vonatkozó rendelkezése alapján a forgalomból bevont bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig a hitelintézetek és a postahivatalok is átváltják. A forgalomból bevont bankjegyeket egyes hitelintézetek és postahivatalok a törvényi kötelezettségen túlmenően is átváltják törvényes fizetőeszközre, illetve szolgáltatásuk igénybevétele esetén fizetésül is elfogadják.A forgalomból bevont érméket a bevonás határnapjától számított 1 évig a hitelintézetek és a postahivatalok is átváltják.

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) alapján a bankjegyek és érmék kibocsátását, címletét és külső kiállítását, valamint bevonását az MNB elnöke rendeletben hirdeti ki. Az MNB elnökének rendeletében megjelölt határnappal a bevont bankjegyek és érmék elveszítik törvényes fizetőeszköz jellegüket.

Az MNB által kibocsátott bankjegyeket és érméket azok bevonásáig magyar törvényes pénznemben teljesítendő fizetésnél mindenki köteles névértéken elfogadni.

Az MNB a forgalomból általa bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 20 évig névértéken magyar törvényes fizetőeszközre váltja át.