Emlékérmék értékesítési rendje

A jegybank által kibocsátott emlékérmék hivatalos forgalmazója, a Magyar Pénzverő Zrt. az emlékérméket az alábbi feltételek szerint értékesíti:

Színesfémérmék: a kibocsátási dátumtól számított egy évig névértéken.

Ezüstérmék: a kibocsátási dátumtól számított három hónapig névértéken.

A fenti határidők leteltét követően a színesfém és az ezüst emlékérmék a névértéket meghaladó (az ÁFA-t is magában foglaló), piaci áron kerülnek értékesítésre.

Aranyérmék: a névértéket meghaladó, piaci áron.

EMLÉKÉRME

A Magyar Nemzeti Bank - a külföldi jegybankok gyakorlatával összhangban - azzal a céllal bocsát ki emlékérméket, hogy az ország életében jelentős történelmi-, kulturális-, tudományos-, stb. évfordulókról, eseményekről az utókor számára maradandó formában állítson méltó emléket.

Az emlékérmék számára biztosított törvényes fizetőeszköz funkció az adott eseményről történő megemlékezés ünnepélyességét kívánja növelni, továbbá garanciát jelent arra, hogy a kibocsátó MNB kötelezettséget vállal az emlékérmék névértékük erejéig más törvényes fizetőeszközre – bankjegyre vagy forgalmi érmére – történő átváltására.

Az emlékérméket kifejezetten abból a célból bocsátja ki a Magyar Nemzeti Bank, hogy az egyes kiemelt jelentőségű, össztársadalmi és egyetemes nemzeti értékeket megtestesítő események, évfordulók alkalmával a megemlékezést szolgálják. Így – bár az emlékérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek – a jegybank, mint kibocsátó a fizetési forgalomban való használatukat kifejezetten kerülendőnek, a pénzforgalmat zavaró hatásúnak tartja. Az MNB ezen álláspontja a jegybanktörvényben is megerősítésre került, így az MNBtv. 23. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az emlékérmék fizetési művelet során történő elfogadása elutasítható (https://njt.hu/jogszabaly/2013-139-00-00).

Az emlékérmék  – egyedi kivitelezésük és korlátozott példányszámuk mellett – épp azáltal képesek megőrizni magas presztízsű értékközvetítő szerepüket, hogy nem részesei a mindennapos fizetési műveleteknek.

Az emlékérmék anyagukat tekintve általában aranyból, ezüstből készülnek, de 1980 óta nem nemesfém emlékérméket is kibocsát a jegybank. Többségük kétféle kivitelben készül, verdefényes (brilliant uncirculated vagy BU) és tükörfényes (proof vagy PP) technológiával.

Az emlékérmék sorát 1948-ban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriuma tiszteletére megjelent ezüst érmesor nyitotta meg. Az elsősorban numizmatikai célú emlékérme-kibocsátás 1968 óta vált rendszeressé.

Megjegyzés:

Az egyes érmék technikai paramétereinek leírásában az érmék tömege kifejezés helyett a súly kifejezést használjuk. Ennek oka, hogy a numizmatikában mind Magyarországon, mind pedig külföldön az az általános, évszázados múltra visszatekintő  gyakorlat, hogy az érmék grammban kifejezett tömegének leírásakor a súly (angol weight, német Gewicht) kifejezést használják, ezért a tömeg kifejezés használata a súly szó helyett az érmegyűjtők körében jelentős zavart okozna, s numizmatikai szempontból idegen lenne.

Kisfilm az MNB Bankjegy és Érmegyűjteményéről