Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése

nyomtatás

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (2) c) pontjában kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként megnevezett pénzfeldolgozási tevékenység üzletszerű végzéséhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges. Az e tevékenység végzésére kiadott engedély visszavonásának jogát is a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja.

A jegybank rendszeresen ellenőrzi  a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek szakmai tevékenységét, az engedélyezéskor fennálló feltételek folyamatos meglétét, a hozzá befizetett készpénz minőségét, stb.

A pénzfeldolgozási tevékenység végzésére és engedélyezésének feltételeire vonatkozó jogszabályi előírások:

 • a Hpt., különösen annak 76.§ (3) bekezdése, 78.§-a;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 65. §-a;
 • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 3. § (4) bekezdése
 • a Pmt. valamint a Kit. alapján készítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelet
 • az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályozásairól szóló 536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet)
 • a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet
 • az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet

Az engedélyezési, az engedély-módosítási és -visszavonási eljárás

A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezését, az engedély módosítását és visszavonását az MNB hatósági eljárás keretében végzi.

A tevékenységi engedély megadásáról, módosításáról, valamint visszavonásáról a Pénzügyi Stabilitási Tanács dönt, az eljárásban az MNB Készpénzlogisztikai igazgatósága jár el. Az ügyintézési határidő három hónap.

A pénzfeldolgozási tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló eljárásért a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet által meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat  az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg kell megfizetni a 14/2015. számú MNB rendeletben meghatározott módon.

A hatósági eljárást az MNB – az általa hivatalból indított engedély-visszavonási eljárás kivételével – a kérelmező által írásban benyújtott kérelem alapján indítja el. 

Az ügyfél az MNB-nek írásban, az Eüsztv. szerinti elektronikus úton, az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerén (ERA rendszer) keresztül, az MNB által erre a célra rendszeresített űrlapon nyújthat be kérelmet.

Az engedély kérelemhez mellékelni kell Kormányrendeletben tételesen felsorolt dokumentumokat

Az engedélyezési eljárás során az MNB megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló okiratok és információk alapján az engedély kiadása nem ütközik-e jogszabályba, valamint ellenőrzi a tevékenység ellátásához szükséges feltételek meglétét. A feltételeket az MNB a kérelmező telephelyén is ellenőrizheti.

További  információk a pénzfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatban:

A pénzfeldolgozási tevékenység végzésével és engedélyezésével kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

 • a pénzfeldolgozás során alkalmazható gépekkel, eszközökkel, anyagokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben
  Klein Péter tel.: 06-1-421-3378, kleinp@mnb.hu
 • a biztonsági előírásokra vonatkozó szakmai kérdésekben
  Répási Péter tel.: 06-20-452-3760, repasip@mnb.hu, Ballagó Ábel László tel.: 06-20-256-9347, ballagoa@mnb.hu
 • az engedélyezési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kérdésekben 
  Ferincz Judit tel.: 06-1-421-3386, ferinczj@mnb.hu, Véber Zita tel: 06-1-421-3316, veberz@mnb.hu, dr. Jagusztin-Török Anikó tel: 06-1-421-3318, jagusztintoa@mnb.hu
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal kapcsolatos kérdésekben  dr. Toronyi Zoltán tel: 06-1-489-9312 toronyiz@mnb.hu

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem