Az MNB engedélye nélkül készíthető a forintbankjegy-utánzat papíron vagy papír alapanyagon, ha

  • anyaga a bankjegy- vagy biztonsági papírtól minden kétséget kizáróan eltér, és
  • egyoldalas kivitelben – a bankjegynek csak az elő- vagy csak a hátoldala alapján – készül, feltéve, hogy az utánzat mérete nem éri el a bankjegy hosszúsági és szélességi méretének 75%-át, vagy meghaladja a 125%-át, vagy
  • kétoldalas kivitelben – a bankjegynek az elő- és a hátoldala alapján – készül, feltéve, hogy az utánzat mérete nem éri el a bankjegy hosszúsági és szélességi méretének 50%-át, vagy meghaladja a 200%-át,
  • a bankjegy elő- vagy hátoldalának csak egy részét jeleníti meg, és a megjelenített rész mérete kisebb a bankjegy elő- vagy hátoldalának egyharmadánál,
  • egy bankjegy egyedi képi elemének felhasználásával készül, feltéve, hogy az egyedi képi elem ábrázolása nem bankjegyre hasonlító háttérben történik.

Nem szükséges az MNB engedélye

  • nem papír alapanyagból készülő utánzathoz, ha az alapanyag a bankjegy vagy biztonsági papírtól minden kétséget kizáróan eltér,
  • az elektronikus eszköz útján, internetes honlapon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközzel hozzáférhetővé tett utánzathoz.