Pénzutánzatnak (bankjegy- vagy érmeutánzatnak) minősül minden olyan kézzel fogható vagy kézzel nem fogható (virtuális) ábrázolás, amely alkalmas lehet arra, hogy forintbankjegy vagy -érme látszatát keltse, függetlenül a méretétől, anyagától, színétől és a rajta megjelenő képi elemektől. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 26. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a forgalomban lévő, valamint a forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre átváltható forintbankjegyekről és -érmékről (ideértve az emlékbankjegyet és emlékérmét is) utánzatot készíteni csak az MNB elnökének vonatkozó rendeletében meghatározottak szerint lehet.

Az utánzatkészítés részletes szabályait a bankjegyek tekintetében a 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet, az érmék tekintetében a 7/2021. (II. 25) MNB rendelet határozza meg.

Az MNB által kibocsátott emlékérmék és forgalmi érmék védelme, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatok visszaszorítása érdekében az MNB 2014. november 1-jétől szigorította az érmék utánzatainak készítésére vonatkozó előírásokat, a korábbiaknál szélesebb körben határozva meg tiltó szabályokat az érmeutánzatok készítésére vonatkozóan. Az emlékérmék és a forgalmiérme-emlékváltozatok utánzatainak egységes szabályozása, valamint az új alapanyagból készülő 100 forintos címletű forgalmi érmék forgalomba hozatalára tekintettel 2021. április 1-jén az érmeutánzatok készítésére vonatkozó új MNB rendelet lépett hatályba (7/2021. (II. 25. MNB rendelet).

Az utánzatokra vonatkozó MNB rendeletek meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeknek megfelelő BANKJEGYUTÁNZATOK- és ÉRMEUTÁNZATOK az MNB engedélye nélkül szabadon elkészíthetők a kapcsolódó oldalakon található információk szerint.  

Abban az esetben, ha valaki olyan bankjegy- vagy érmeutánzatot szeretne készíteni, ami eltér a szabadon készíthető utánzatokra vonatkozó követelményektől, az elkészítéséhez az MNB engedélyét kell kérni. Az engedélyezési eljárás díjmentes, a kérelmet az MNB rendeleteinek mellékletében szereplő formanyomtatványon, az MNB központi levélcímére kell beküldeni. Az engedélyezési eljárásról bővebb információk olvashatók itt  >>