A Magyar Nemzeti Bank külföldi bankjegyek és érmék (valuták) váltásával és adásvételével  nem foglalkozik, kizárólag a feltehetőleg hamis fizetőeszközök szakértői vizsgálatát végzi.

Magyarországon valutaváltással a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetek és az azok ügynökeiként eljáró pénzváltók foglalkoznak.

A feltehetőleg hamis külföldi bankjegyek és érmék MNB-nél történő szakértői vizsgálata díjmentesen kezdeményezhető:

Eurobankjegyekkel és -érmékkel kapcsolatos információk

Forgalomban lévő eurobankjegyek és -érmék

A forgalomban lévő eurobankjegyekről és –érmékről szóló – képi megjelenítést is tartalmazó – részletes tájékoztatók, valamint az egyes fizetőeszközök biztonsági elemei az EKB magyar nyelvű honlapján a

http://www.ecb.int/euro/html/index.hu.html

címen megtekinthetőek.

Az euro bevezetésével eddig a következő valuták szűntek meg: a német márka, az osztrák schilling, a görög drachma, a spanyol pezeta, az olasz líra, a holland forint, a belga frank, a francia frank, a luxemburgi frank, a portugál escudo, a finn márka, az ír font, a szlovén tolár, a ciprusi font, a máltai líra, a szlovák korona és az észt korona. 

A régi nemzeti pénzek bankjegyeinek és érméinek eurora történő átváltása (http://www.ecb.int/euro/html/index.hu.html) az Euro zónához tartozó országok adott nemzeti valutát kibocsátó jegybankjaiban történik.

Eurobankjegyek és -érmék pénzhamisítás elleni védelme

Az Európai Unió tagállamaiban minden hitelintézet és az eurokészpénz forgalmazásában részt vevő valamennyi szervezet köteles a forgalomból kivonni a hamisgyanús eurobankjegyeket és -érméket. Minden EU-tagállamban létrehoztak olyan nemzeti szervezeteket, amelyek a hamisgyanús eurobankjegyek és -érmék készpénzszakértői vizsgálatát végzik, és az új típusú hamisítványokat, illetve az azokra vonatkozó műszaki, statisztikai adatokat továbbítják a pénzhamisítás elleni védelmi feladatokat közösségi szinten ellátó szervezetekhez.

Magyarországon ezeket a feladatokat az MNB-ben működő Készpénzszakértői és fejlesztési főosztály látja el.

Közösségi szinten az Európai Központi Bankban működő Bankjegyszakértői Központ látja el az eurobankjegyekkel, míg az Európai Műszaki és Tudományos Központ az euroérmékkel kapcsolatos szakértői tevékenységet. A hamisítás elleni küzdelemben együttműködnek a tagállamok, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az Europol.

További részletek megtekinthetőek az EKB honlapján:(http://www.ecb.int/euro/html/index.hu.html)

Utánzat készítése eurobankjegyekről

Az eurobankjegyek formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogok jogosultja az Európai Központi Bank. 

Az eurobankjegyekről utánzatot készíteni kizárólag az Európai Központi Bank előírásainak megfelelően szabad. Az Európai Központi Bank szabályozásának célja az eurobankjegyek mint fizetőeszközök sérthetetlenségének, valamint az eurobankjegyek formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogoknak a védelme. Ennek megfelelően csak olyan utánzatok készíthetők, amelyek esetében nem áll fenn a valódi bankjeggyel való összetéveszthetőség kockázata. Így például a  reklám- vagy illusztrációs célra készített utánzatok az Európai Központi Bank előzetes engedélye nélkül használhatók, amennyiben nem lehet őket összetéveszteni a valódi bankjegyekkel, és megfelelnek az EKB/2003/4 határozatának 2. cikk. (3) bekezdésében meghatározott paramétereknek.

Részletesen lásd: az EKB 2003/4 határozatának 2. cikkét, és az EKB 2003/5 iránymutatásának 1-3 cikkét valamint a 2/2010. (I.28.) MNB rendeletet.

Utánzat készítése euroérmékről

Az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogok az Európai Közösséget illetik meg. A szerzői jogok gyakorlása során az Európai Közösség képviseletében a Bizottság, illetve az euroövezeti tagállamok járnak el.

Az euroérmékről utánzatot készíteni kizárólag az Európai Unió Bizottsága és a Tanács által meghatározott feltételekkel szabad. Csak olyan érmet vagy zsetont szabad előállítani, amely nem téveszthető össze a valódi euroérmékkel. 

Az euroérme utánzataira – értve ez alatt az euroérmékhez hasonló érmeket és zsetonokat is – vonatkozó szabályozás megtekinthető a  2182/2004/EK tanácsi rendelet 1-5 cikkében és II. mellékletében,a 2182/2004/EK tanácsi rendeletet módosító 46/2009/EK tanácsi rendeletben a Bizottság COM/2001/0600 közleményében, valamint a 3/2010. (I.28.) MNB rendeletben.