Bankjegyvizsgáló gépnek nem minősülő eszközök ellenőrző tesztelése

A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos feladatokról szóló 1/2023. (I. 17.) MNB rendelet a bankjegyvizsgáló gépek működésének, működtetésének szabályait határozza meg. Bankjegyek forgalmazása céljából kizárólag az MNB által előzetesen bevizsgált típushoz tartozó, bevizsgált hardver- és szoftver verzióval rendelkező bankjegyvizsgáló gép helyezhető üzembe. A bankjegyvizsgáló gépek fő ismérve, hogy képesek a bankjegyek valódiságának, illetve – funkciójuktól függően – forgalomképességének önálló ellenőrzésére. Az úgynevezett ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gépek további fontos jellemzője, hogy bankjegyek fizetési számla (bankszámla) javára történő befizetését, illetve bankjegyek fizetési számláról történő felvételét teszik lehetővé.

Léteznek azonban olyan eszközök is, amelyek bár képesek a bankjegyek felismerésére és ellenőrzésére, mégsem tartoznak a bankjegyvizsgáló gépek körébe. Ezek segítségével áru vagy szolgáltatás ellenértékét lehet bankjegyek befizetésével kiegyenlíteni, de a gép nem teszi lehetővé a befizetett bankjegyek fizetési számlán történő jóváírását, illetve a kiadott bankjegyek ellenértékével fizetési számla megterhelését. Ebbe a körbe tartoznak – többek között – az ital-, áru- és parkoló automaták, szolgáltatás (pl. mobiltelefon) ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló automaták, készpénzes fizetést lehetővé tevő áruházi önkiszolgáló pénztárgépek.

A bankjegyvizsgáló gépnek nem minősülő eszközök, automaták működését, működtetését az MNB nem szabályozza és ilyen gépeket nem vizsgál be. Mindazonáltal az ilyen gépek működtetése során is figyelemmel kell lenni a jegybanktörvényben foglalt, a hamis bankjegyek ellenértékként való elfogadását generálisan tiltó rendelkezésekre. Ehhez kapcsolódóan a 1/2023. (I.17.) MNB rendelet mindenki számára kötelezővé teszi a valódiság tekintetében kétséges bankjegyeknek – a valódiságvizsgálat lefolytatása céljából történő - átadását az MNB vagy bármely hitelintézet, illetve a posta részére. Ezeknek a szabályoknak a megtartását az MNB bármely személy vagy szervezet vonatkozásában jogosult hivatalból, hatósági eljárás keretében, a készpénzforgalom biztonsága, a magyar törvényes fizetőeszközbe vetett bizalom fenntartása érdekében - a jegybanktörvényben meghatározott eszközökkel – ellenőrizni, és a szabályok maradéktalan érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket, szankciókat megtenni.

A hamisítás elleni küzdelem szempontjából az MNB fontosnak tarja, hogy minden olyan bankjegyvizsgáló gépnek nem minősülő eszköz, amely fizetésül forintbankjegyeket fogad el, minél megbízhatóbban legyen képes a hamisgyanús bankjegyek kiszűrésére. Ennek elősegítése érdekében az MNB lehetőséget biztosít a bankjegyvizsgáló gépnek nem minősülő eszközök ellenőrző tesztelésére. Az ellenőrző tesztelés esetében is a bankjegyvizsgáló gépek bevizsgálására vonatkozó eljárás az irányadó.

 

Az ellenőrző teszteléssel kapcsolatos igényeket, kérdéseket az bevizsgalas@mnb.hu  e-mail címre kell küldeni.