Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú forint forgalmi érme-utánzat, ha

 • nem tartalmazza a forint megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítését, és
 • mérete az érmeutánzatokról szóló MNB rendelet mellékletében meghatározott referenciasávon kívül van, vagy
 • mérete az érmeutánzatokról szóló MNB rendelet mellékletében meghatározott referenciasávon belül van, feltéve, hogy
  1. anyagösszetétele eltér az érmeutánzatokról szóló MNB rendelet mellékletében az adott átmérő-tartományra meghatározott anyagösszetételtől, és
  2. átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyértelműen kívül esik az érmeutánzatokról szóló MNB rendelet mellékletében meghatározott átmérő és peremvastagság tartományokon
 • forgalmiérme-emlékváltozat utánzata esetén az adott forgalmiérme-emlékváltozat kibocsátásától számított 20 év eltelt.

Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú emlékérme-utánzat az adott emlékérme kibocsátásától számított 20 év elteltét követően, amennyiben a tervezett emlékérme-utánzat készítése az érmeutánzatokról szóló MNB rendelet 3. §-ában meghatározott rendelkezések alapján nem tiltott.

Nem szükséges az MNB engedélye

 • a nem fém alapanyagból készülő forintérme-utánzathoz, amennyiben valamely forintérmével nem téveszthető össze vagy ahhoz képi megjelenésében nem hasonló,
 • az illusztrációként papír és egyéb nem fém alapanyagot felhasználó, valamint
 • az elektronikus eszköz útján, internetes honlapon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközzel hozzáférhetővé tett forintérme-utánzathoz.