A kihelyezett bankjegykészlet működése

A készpénzpiac logisztikai egysége a bankjegyköteg. Az MNB a hatékonyság érdekében a konténeres logisztikai egységekkel kíván dolgozni. Így az MNB és a készpénzpiac között szükséges egy logisztikai puffer. A hitelintézetek többlet logisztikai készpénzkészletének létrehozásához a kihelyezett bankjegykészlet (továbbiakban kihelyezett készlet) teremtheti meg a lehetőséget.  

A kihelyezett bankjegykészlet elvárt hatásai:   

  • MNB irányában a konténeres szállítások arányának további növekedése.
  • A készpénzpiac számára az MNB pénztári óráin kívül is rendelkezésre áll jegybank tulajdonában lévő készpénz.
  • A készpénzpiac szereplőinek jobb együttműködése, a hatékony készpénz használat érdekében.

Működési folyamat

A megoldás a holland jegybank által üzemeltetett rendszert tekinti modellnek. A rendszer szereplői a jegybank, a hitelintézet és a pénzfeldolgozó. A hitelintézet az elszámolási rendszer zárásakor elhelyezhet a pénzfeldolgozónál, illetve a saját értéktárában fenntartott kihelyezett készletbe egy általa meghatározott készpénz mennyiséget. A kihelyezett készletben tartott bankjegyek az MNB tulajdonába kerülnek. A következő üzleti nap az elszámolási rendszer nyitásakor a kihelyezett készlet megszűnik, a készpénz ismét a hitelintézet tulajdonába kerül. Az elkülöníthető pénzkészlet nagyságát a jegybank hitelintézetenként limitálja. A limit mértéke az egyes hitelintézet MNB-vel szembeni készpénzforgalmához igazodik. 

 A rendszer működésének lépései: 

  • A készpénzpiacon összegyűlt feldolgozott készpénzből, vagy MNB készpénz felvétből a készpénz kezelésével megbízott pénzfeldolgozó szervezet, vagy a hitelintézet a pénztári órák után fizikailag elkülönít a kihelyezett készletben elhelyezni szándékozott készpénzmennyiséget. A pénzfeldolgozó az elkülönített készpénz mennyiségét hitelintézetenként, azokkal együttműködve határozza meg.
  • Az elkülönített készpénz mennyiségéről a hitelintézet és a pénzfeldolgozó jelentést küld a jegybank számára. A beküldött jelentések elektronikus aláírással hitelesítettek, melyet a jegybankba történő beérkezéskor a rendszer ellenőriz. A jelentés után az elkülönített készpénzt egy óráig zárt állapotban tartja a pénzfeldolgozó. Ez idő alatt a jegybanknak lehetősége van ellenőrizni a kihelyezett készletben elhelyezett készpénz mennyiségét.
  • A kihelyezett készletben lévő készpénzt az elkülönítés idejének lejárta után a hitelintézet vagy a pénzfeldolgozó a készpénzellátási folyamatokban folyamatosan felhasználhatja.
  • A jelentés alapján a jegybank az üzleti nap pénztári órái végén a hitelintézet erre a célra fenntartott zárolt alszámláján jóváírja a kihelyezett készletben elhelyezett készpénz ellenértékét. A jóváírt összeg a kötelező tartalék része, arra a jegybank irányadó kamatot fizet.
  • A következő nap pénztári órák kezdetén a jegybank a hitelintézet erre a célra nyitott számláját megterheli az elkülönített összeggel. 
  • A jegybanknak történő jelentés, a számlajóváírás és a számlaterhelés 24 órás ciklusban folyamatosan ismétlődik.

A rendszer működési ábrája

Az üzleti folyamatot támogató szoftver a BKPR
Az éjszakai kihelyezett jegybanki bankjegykészlet feltöltésére vonatkozó megbízások benyújtására és az annak teljesítését visszaigazoló üzenet továbbítására szolgáló, internetes technológián alapuló alkalmazás, amelyet az MNB szolgáltat a GIRO Zrt. zárt hálózatán.