A bankjegyhamisítványok kiszűrése érdekében az MNB az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat nyújtja.

1. BANKJEGYISMERETI KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

 Előzetes egyeztetést követően lehetőség van úgy a kezdő, mint a már gyakorlattal rendelkező pénztárosi tevékenységet (is) ellátó dolgozók képzésére, továbbképzésére. Az MNB szakértelemmel rendelkező munkatársai által tartott kb. 2 óra időtartamú előadások keretében a hallgatók ismereteket szerezhetnek a forint bankjegyek biztonsági elemeiről az ellenőrzés korszerű módszereiről, a hamisgyanús bankjegyek kiszűrésének lehetőségeiről, és alkalmuk nyílik arra is, hogy a vizsgálati módszereket a gyakorlatban is elsajátítsák.

2. BANKJEGYISMERETI TANANYAGOK BIZTOSÍTÁSA

 A szervezett képzéseken túl fontos, hogy a pénztárosok számára a mindennapi munka során alkalmazható segédanyagok is rendelkezésre álljanak.

2.1. Amennyiben az egyes kereskedelmi egységek már rendelkeznek „önerőből” készített tananyaggal, útmutatóval, úgy lehetőség van kérni azt, hogy az MNB szakértelemmel rendelkező munkatársai ezeket az anyagokat szakmai szempontok szerint „lektorálják”.

2.2. Amennyiben pedig az érintettek nem rendelkeznek tananyaggal, útmutatóval, úgy lehetőség van ennek kialakításához kérni az MNB közreműködését.

Segédanyag a pénztári ellenőrzéshez

A pénztári körülmények közepette a bankjegyek ellenőrzésére csak csekély idő áll a pénztáros rendelkezésére. Ilyen helyzetben több biztonsági elem ellenőrzése mellett megbízható módszer a bankjegyek ún. UV-A/C lámpával történő ellenőrzése, amely azon alapul, hogy minden címleten találhatók olyan rajzolatok, amelyek UV-A fényben zöld színűek, míg UV-C fényben pirosra változnak. A pénztárosok munkáját kívánjuk megkönnyíteni az alábbi matricaként (is) használható segédanyaggal, mely röviden összefoglalja az UV-A/C lámpával történő vizsgálatot. A segédanyag olyan méretben készült, amely lehetővé teszi azt, hogy a vizsgáló eszközre ragasztva, útmutatóként, rátekintve azonnali segítséget nyújtson a pénztárosnak.

A kész matrica - korlátozott számban - a lap alján található elérhetőségek bármelyikén igényelhető. Nagyobb mennyiség rendelése esetén a saját erőből történő sokszorosítást javasoljuk, melyhez előzetes megállapodás alapján, az eredeti képanyag átadásával lehetőséget biztosítunk. 

matrica.jpg

3. TANÁCSADÁS BANKJEGYVIZSGÁLÓ ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

A bankjegyvizsgáló eszközök kiválasztása során - az áron túlmenően - több szempontot is figyelembe kell venni. Fontos a helyi adottságok (pl. fényviszonyok, ergonómiai szempontok, folyamatos vagy szakaszos működtetés igénye stb.) pontos ismerete és ugyanilyen fontos az, hogy az alkalmazni szánt eszköz szolgáltatásai által képes legyen a valódiság egyértelmű megállapítására, egyben a hamisgyanús bankjegyek kiszűrésére.

A kiválasztás folyamatában felmerülő kérdések megválaszolásában lehetőség van az MNB szükséges szakértelemmel rendelkező munkatársaihoz fordulni, akik kérés esetén az eszközök teszteléséhez is segítséget tudnak nyújtani.

UV-A/C-készülék kiválasztási segédlet

Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet ajánlása az ultraibolya fénnyel működő bankjegyvizsgáló készülék biztonságos használatához

A bankjegyhamisítványok kiszűrése érdekében a térítésmentes szolgáltatások az alábbi elérhetőségeken igényelhetők:

Készpénzlogisztikai Igazgatóság
Készpénzszakértői és fejlesztési főosztály
Telefon: +36 1 421 3394
Fax: +36 1 429 8000
Email: bankjegy@mnb.hu

Mit tegyünk hamisgyanús bankjegy előfordulásakor?