A Magyar Nemzeti Bank a lakossági pénztárában (1013 Budapest, Krisztina körút 55.) címletváltást nem végez.


AZ MNB-NÉL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IGÉNYBEVEHETŐ PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT ITT TALÁL

Annak érdekében, hogy a lakosság részére a lehető legszélesebb körben elérhetővé váljon a címletváltási szolgáltatás igénybevétele, a Magyar Nemzeti Bank jogszabályban tette kötelezővé a hitelintézetek és a postahivatalok számára e tevékenység ellátását. A jogszabályi előírás alapján a hitelintézetek és a postahivatalok a forgalomban lévő forintbankjegyeket és forintérméket – egy alkalommal legfeljebb 50 darabot – kötelesek más címletű forintbankjegyre, illetve – legfeljebb 100 darabig - forintérmére átváltani. A címletváltási kötelezettség kiterjed a sérült és a nehezen felismerhető bankjegyek és érmék átváltására is. 

Nem kötelesek átváltani a hitelintézetek és a posta azt a forintbankjegyet vagy –érmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen, továbbá a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét. Hiányos forintbankjegy pedig abban az esetben váltható át, ha a bankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják.

A címletváltás szabályait meghatározó MNB rendeletek lehetővé teszik, hogy a hitelintézetek és a postahivatalok a címletváltási tevékenységet bizonyos korlátozások, illetve feltételek mellett végezzék.

A hitelintézetek és a postahivatalok által végzett címletváltás lehetséges feltételei, illetve korlátai:

A címletváltás díja

A címletváltás végrehajtásáért díj számítható fel, amelynek maximális mértéke (ideértve az átváltással összefüggésben egyéb címeken esetleg felszámítandó külön díjakat is)

  • forintbankjegyek címletváltása esetén az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének legfeljebb 3%-a, illetve az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10%-a;
  • forintérmék címletváltása esetén az átváltott forintérme névértékének legfeljebb 10%-a lehet.

Egyéb szolgáltatás igénybevétele

A címletváltás végrehajtása bankszámla meglétéhez, illetve az adott hitelintézet, postahivatal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez köthető.

Címletváltást végző fiókok számának korlátozása

A lakossági ügyfélkörrel rendelkező hitelintézetek és a posta címletváltást a pénztárral rendelkező, valamint - a vonatkozó MNB rendeletekben meghatározott kivételekkel - a pénztár nélküli fiókjaikban kötelesek végezni. A posta a címletváltást a saját üzemeltetésű postai fiókokra korlátozhatja. A hitelintézetek és a posta a címletváltásra vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez - a vonatkozó MNB rendeletekben meghatározott feltételekkel - közreműködőt is igénybe vehetnek.

A hitelintézetek és a postahivatalok kötelesek az ügyfeleiket a fiókjaikban jól látható helyen elhelyezett, valamint az internetes honlapjukon könnyen hozzáférhető módon közzétett hirdetmény útján tájékoztatni a címletváltási tevékenység végzésének feltételeiről és díjáról, a végrehajtással kapcsolatos információkról, közreműködő igénybevétele esetén a közreműködő nevéről és a címletváltást, valamint átváltást végző fiókjának címéről.

A címletváltási szolgáltatás díjáról és igénybevételének feltételeiről érdemes előzetesen érdeklődni a hitelintézetek vagy a posta legközelebbi fiókjában, telefonos ügyfélszolgálatán, illetve internetes honlapján.