A bevizsgálásról

Az MNB pénzkibocsátói jogköréből adódóan nagy hangsúlyt helyez a forgalomban lévő bankjegyek és érmék valódiságának, forgalomképességének biztosítására. Ennek érdekében MNB rendeletben (1/2023. (I. 17.), valamint 20/2019. (V. 13.) MNB rendeletek) szabályozza a bankjegyek és érmék forgalmazásának és feldolgozásának feltételeit.

A készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozók (pénzfeldolgozók és pénzforgalmazók) csak azt követően forgathatják vissza a bankjegyeket a készpénzforgalomba, ha azok valódiságát és forgalomképességét megvizsgálták, és azokat valódinak és forgalomképesnek minősítették. A forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát bankjegyvizsgáló géppel vagy kézi ellenőrzéssel kell elvégezni.

A bankjegyvizsgáló gépek – funkciójukat tekintve – lehetnek:

1. alkalmazott által működtetett gépek

a) bankjegyfeldolgozó és -válogató gépek,

b) bankjegy-valódiságvizsgáló gépek,

c) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gépek,

d) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gépek

2. ügyfél által kezelt gépek

a) bankjegybefizetésre alkalmas gépek,

b) bankjegy-visszaforgató gépek,

c) kombinált bankjegy be-és kifizető gépek,

d) bankjegy-kifizető gépek.

A bankjegyvizsgáló gépek alkalmasságát a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatának elvégzésére az MNB bevizsgálással ellenőrzi. 2010. január 1-jétől a forintbankjegyek ügyfél által kezelt gépen, illetve automata bankjegykiadó gépen (pl. ATM-en) keresztül csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha azok valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az MNB által sikeresen bevizsgált és az MNB honlapján közzétett jegyzékben szereplő típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel végezték el. A pénzfeldolgozók pedig  a forintbankjegyek - ide nem értve a fizikai állapotuk alapján bankjegyvizsgáló géppel nem vizsgálható, valamint a forgalomból bevont forintbankjegyeket  - valódiság és forgalomképességi vizsgálatát kizárólag az említett feltételeknek megfelelő bankjegyvizsgáló géppel végezhetik.

Az MNB a bevizsgálást, és a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló gépekre vonatkozó adatok közzétételét a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 1/2023. (I. 17.) MNB rendeletben foglaltak szerint végzi.

Az MNB által elvégzett bevizsgálás eredménye kizárólag az MNB által bevizsgált géptípusra és annak a bevizsgáláskor alkalmazott hardver- és szoftver-verziójára vonatkozóan, valamint a bevizsgálás során használt, adott verziószámú tesztcsomag tekintetében érvényes.

A bankjegyvizsgáló gépek bevizsgálását és jegyzékbe való felvételét a gyártó, a forgalmazó vagy az üzemeltető jogosult kezdeményezni, a mellékelt igénybejelentő lapon. Az igénybejelentő lapot - a 1/2023. (I. 17.) MNB rendelet 17. §-ának (3) bekezdésében felsorolt dokumentumokkal együtt kell elküldeni

  • e-mailben a bevizsgalas@mnb.hu címre, vagy
  • postán a Magyar Nemzeti Bank Készpénzlogisztikai igazgatóság, 1850 Budapest címre.
Igénybejelentő lap


A bevizsgálással kapcsolatos szabályozási, jogszabály-értelmezési kérdésekben Ferincz Judit (e-mail: ferinczj@mnb.hu), a bevizsgálási eljárás lefolytatásával kapcsolatos technikai kérdésekben Stoffán Gellért István (tel.: +36 30 550 2015) ad felvilágosítást (e-mail: bevizsgalas@mnb.hu).

 

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseik tekintetében munkanapokon 8.00-16.00 óráig állunk rendelkezésükre.

 

 

A bevizsgálási eredmények közzététele

Az MNB a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt géptípusra vonatkozó adatokat a bevizsgálást követően közzéteszi a honlapján, az alkalmazott által működtetett, illetve az ügyfél által kezelt gépek jegyzékében (ún. MNB jegyzékek - lásd Kapcsolódó dokumentumok).

Az MNB az MNB jegyzékbe felvett bankjegyvizsgáló géptípust záradékkal látja el, ha az adott géptípus csak valamely korlátozással használható.

Az MNB a bevizsgált géptípusra vonatkozó adatokat az MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napját követő 1 év elteltével törli az MNB jegyzékből, kivéve, ha az MNB a géptípus alkalmasságát évenkénti vagy soron kívüli újbóli bevizsgálással ellenőrizte, és a géptípus a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt.

Az MNB a bevizsgált géptípust az előző bekezdésben foglalt határidő lejárta előtt is törli a jegyzékből, amennyiben

  • a bevizsgálás igénylője nem tesz eleget az MNB soron kívüli újbóli bevizsgálására vonatkozó felhívásának,
  • a gyártó, forgalmazó kérésére, amennyiben nincs olyan üzemben lévő bankjegyvizsgáló gép, amely az adott bankjegyvizsgáló géptípushoz tartozik
  • a záradékkal ellátott géptípus korlátozó záradék nélküli hardver- és szoftver verziójának MNB jegyzékbe való felvételétől számítva 60 nap telt el,
  • jegybanki ellenőrzés keretében típushibát állapít meg.