Budapest, 2019. április 8. – 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank Eötvös Loránd tiszteletére, halálának 100. évfordulója alkalmából. Az érmekibocsátás főhajtás a 19. századi magyar fizikus, a torziós inga egyik feltalálója és tökéletesítője előtt, aki vallás- és közoktatásügyi miniszterként, az MTA elnökeként is tevékenykedett. Az emlékpénzeket Szanyi Borbála tervezte.

Eötvös Loránd halálának centenáriumán az MNB 10 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft névértékű színesfém változatát bocsátja ki. Az emlékpénzérmék elsődleges szerepe az ismeretterjesztés és a megemlékezés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

A mai napon megjelenő emlékpénzérmékkel a jegybank a 19. századi magyar tudóstársadalom kiemelkedő alakja előtt tiszteleg, aki a gravitációs tér térbeli változásának mérésére megszerkesztette világhírűvé vált torziós ingáját, illetve elméleti úton felismerte a folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti összefüggést, ami Eötvös-féle törvényként vált ismertté. Tudományos pályafutása alatt volt a ma az ő nevét viselő Budapesti Tudományegyetem rektora, vallás- és közoktatási miniszter, valamint 16 éven keresztül az MTA elnöki tisztét is betöltötte. Vallási és közoktatási miniszterként köznevelési reformot hajtott végre, mely során 400 új iskola létesült. Édesapja tiszteletére 1895-ben alapította az Eötvös Collegiumot annak érdekében, hogy egyetemi képzésben részesülhessenek a tehetséges, de szerény anyagi lehetőségű diákok.

Az ezüst és a színesfém változat azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben térnek el. Az emlékpénzeket Szanyi Borbála szobrászművész tervezte.

Az előoldal központi motívuma, az ELTE Eötvös József Collegium épülete Eötvös életművének pedagógusi aspektusára utal. A Collegium Eötvös Loránd kezdeményezésére miniszteri hivatali ideje alatt, 1895-ben jött létre magas színvonalú bentlakásos tanárképző intézményként. A korabeli Magyarországon egyedülálló intézmény nevét az alapító apja, a magyar közoktatási reform kezdeményezője, Eötvös József után kapta.

A történelmi emlékhelynek nyilvánított épület ma is a magyar tanár- és tudósképzés fontos szellemi műhelye. A központi motívum beazonosítását segíti az emelt síkon jobb oldalon körbefutó EÖTVÖS COLLEGIUM félkörirat. Az emelt sík a Collegium ábrázolása alatt is folytatódik. Itt találhatóak a pénzérmék kötelező alaki kellékei: a „MAGYARORSZÁG” felirat, két egymás alatti sorban a 10 000 illetve 2000 „FORINT” értékjelzés, az értékjelzéstől balra a „BP.” verdejegy, jobbra a 2019-es verési évszám.

A tematikai oldal a tudós feltalálót mutatja be. Eötvös Loránd dekoratív stílusú portréját egy 1891-92-es datálású fotó ihlette. A portré hátterében a gravitációs vonzás térbeli változásának négy jellemző mennyiségét leíró képletsor látható Eötvös kézírásával. Ezek mérését találmánya, az Eötvös-féle torziós inga teszi lehetővé. Az előoldal szerkezetét a hátoldal is követi: Bal oldalon emelt síkon az EÖTVÖS LORÁND 1848-1919 (születési és halálozási éve) félkörirat olvasható. A portré alatt is folytatódó emelt síkon található az emlékérmét tervező Szanyi Borbála szobrászművész mesterjegye.
Az emlékérmék különlegessége, hogy sűrűn recézett peremükön az Eötvös Collegium ma használt jelmondata, a „SZABADON SZOLGÁL A SZELLEM” szélfelirat fut körbe.

Mindkét emlékpénz átmérője 38,61 mm. A 10 000 forintos címletű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm. Az ezüst emlékpénzből tükörfényes (proof) kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 5000-5000 darab készíthető.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében, az „Eötvös Loránd” ezüst emlékérme a kibocsátást követő három hónapig, míg a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg 2019. április 8-tól az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/).