Budapest, 2021. január 8. – A Magyar Nemzeti Bank államalapító uralkodónk tiszteletére Szent István király elnevezéssel emlékérméket bocsát ki 2021. január 11-én. Kivételesen alacsony példányszámban, 500 000 Ft névértékű arany, illetve az ismeretterjesztés érvényesülése érdekében magasabb példányszámban, 15 000 Ft névértékű ezüst és 3000 Ft névértékű színesfém változatok is megjelennek. A kibocsátással a jegybank egy új emlékérme-sorozatot indít „Országépítő királyok Árpád dinasztiájából" elnevezéssel, melynek célja, hogy a történelem-tudomány és a történelmi köztudat eltérő hangsúlyait közelítse egymáshoz. A korhű forrásmotívumokon alapuló emlékérmék grafikai terveit Tóth Zoltán ötvösművész készítette.

Az idei év első emlékérme-kibocsátásával a program legnagyobb értékű darabja jelenik meg. A különlegesen magas névértékkel bíró arany emlékérme és annak ezüst és színesfém változatai Szent István államalapító királyunk tiszteletére készültek, melyek egy új emlékérme-sorozat első tagjaként szolgálnak. Az „Országépítő királyok Árpád dinasztiájából” című sorozat a legjelentősebb Árpád-házi királyokat hivatott bemutatni. A sorozat a történeti hűség megsértése nélkül 10 uralkodóra fókuszál, melyet az előzetes tervek szerint két évente egy új taggal bővít a jegybank.

A Szent István király emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközének minősülnek, azonban forgalmi célokat nem szolgálnak, elsődleges szerepük az ismeretterjesztés, fő fókuszukban első királyunk uralkodásának legjelentősebb eredményei állnak. Az arany, az ezüst és a színesfém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, anyaguk mellett csak értékjelzésükben térnek el.

Az emlékérme előlapján középen a Szent István király által – „Lancea Regis” felirattal – veretett dénár hátlapja alapján készült ábrázolás látható, melyet tíz darab keresztmotívum vesz körbe. A templomként értelmezhető éremképi elem utal Szent István államalapító és egyházépítő szerepére, pénzkibocsátói tevékenységére, míg a keresztmotívumok Szent István uralkodásának egyik legjelentősebb eredményét, a tíz egyházmegyéből álló magyar egyházszervezet kiépítését reprezentálják. Az emlékérme felső részén, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat látható, az „500 000”, a „15 000”, illetve a „3 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat az emlékérme alsó részén helyezkednek el. A bal oldalon a „2021” verési évszám, a jobb oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A verdejel különleges biztonsági elemet is tartalmaz, rajta a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre, mely legalább tízszeres nagyítás esetén látható.

A Szent István király emlékérmék előlapja


Arany emlékérme

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

Az emlékérme hátlapján központi motívumként az 1031-ben eredetileg miseruhának készült koronázási palást Szent Istvánt ábrázoló részletének megjelenítése látható. A koronázási paláston látható Szent István egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása, amelyen a koronás király baljában országalmával, jobbjában hatalmi, királyi jelvényével, a lándzsával jelenik meg. Az emlékérme alsó szélén félköriratban a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” felirat olvasható, az ábrázolás mellett, bal oldalon, egymás alatti vízszintes sorokban az „1000” és az „1038” felirat jelennek meg – utalva Szent István uralkodására. Az emlékérme jobb oldalán a tervező Tóth Zoltán ötvösművész mesterjegye látható.

A Szent István király emlékérmék hátlapja


Arany emlékérme

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

Mindhárom emlékérme átmérője azonos, 34 mm, szélük sima, szélfelirattal ellátott. A sima széleken István király 1001-ben kelt pannonhalmi oklevélben szereplő megnevezése, a „STEFANUS SUPERNA PROVIDENTE CLEMENTIA UNGRORUM REX ?” – azaz „István, a magasságbeli Gondviselő kegyelméből a magyarok királya” felirat fut körbe. Az 500 000 forintos címletű emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 31,104 gramm (1 uncia). A 15 000 forintos címletű emlékérme 999 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya – hasonlóan az arany változathoz - 31,104 gramm (1 uncia). A 3000 forintos színesfém változat réz (90%) és cink (10%) ötvözetéből készült, súlya 23,40 gramm. Az arany és ezüst emlékpénzekből tükörfényes (proof) kivitelben 500 és 5000 darab, a színesfém változatból 5000 darab bronzpatinázott változat kerül kibocsátásra.

Az emlékérméket a Magyar Pénzverő Zrt. gyártja és forgalmazza.

Az emlékérmék értékközvetítő, ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a Szent István király ezüst emlékérme– a rendelkezésre álló készlet függvényében – a kibocsátást követő 3 hónapig, a 3000 forintos címletű színesfém emlékérme egy évig a rajta szereplő névértékkel azonos áron vásárolható meg 2021. január 11-től a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a webáruházában (https://www.penzvero.hu/). Az arany emlékérmék vásárlási lehetőségét közjegyzői sorsolással koordinálja a Pénzverő.