Az MNB a nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegyet és forintérméket névértéken és díjmentesen átváltja, ha a bankjegyek és érmék valódisága és névértéke kétséget kizáróan megállapítható.

Hiányos (lyukas, csonka) bankjegy esetén az átváltás további feltétele, hogy az ügyfél a bankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtsa.

A több darabból álló hiányos bankjegyek esetében – abban az esetben is, ha az egyes darabokat összeragasztották – pedig az egyes részeknek azonos bankjegyhez kell tartozniuk.

A jegybank pénztárosai szükség esetén az MNB szakértői bizottságához fordulnak segítségért: ebben az esetben átvételi elismervény kiállításával veszik át a kérdéses bankjegyet és érmét az ügyféltől. 

Az MNB a szakértői bizottság megállapításától függően – az ügyfél kérésének megfelelően – postai kifizetési utalvánnyal vagy banki átutalással téríti meg az ellenértéket, vagy értesítést küld az átváltás elutasításáról. 

A nehezen felismerhető, valamint sérült  forintbankjegyek és forintérmék beválthatók az MNB pénztáraiban.